Finlands satsning: cybersäkerhets-peng till företag

Sverige Finland Nato Flagga

Foto: Adobestock

Finlands regering föreslår en satsning som ska hjälpa företag att finansiera förbättringar av sin cybersäkerhet. Finansieringen ska ske via ett värdekupongssystem och förslaget kan ses mot bakgrund av det växande cyberhotet efter landets Nato-ansökan. Nu väcks röster om att Sverige bör genomföra en liknande satsning. 

Den finska regeringens förslag går ut på att värdekupongerna ska finansiera cybersäkerhetsutbildning, verktyg, hotbedömningar och tester hos företag inom sektorer som är extra samhällskritiska och skyddsvärda.

Om allt går enligt plan lär förslaget godkännas inom en snar framtid och värdecheckarna kan börja skickas ut i oktober månad. Värdecheckarna kan ligga på upp till 15 000 euro för ideella organisationer och små och medelstora företag, medan större företag kan erhålla kuponger på upp till 100 000 euro. Värdekupongerna kan täcka 70 procent av ett cybersäkerhetsprojekt, resterande 30 procent får verksamheterna betala själva.

– Värdecheckarna bör ses som en form av rabatt på cybersäkerhetstjänster, som uppmuntrar företag att stärka det statliga stödet med sin egen delfinansiering, säger Peter Sund, vd för det finska informationssäkerhetsklustret, en förening som representerar cybersäkerhetsföretag.

En följd av kriget i Ukraina

Att förslaget är på tapeten nu beror på ett växande cyberhot på grund av kriget i Ukraina samtidigt som Finlands process att gå med i Nato fortgår. Som bekant har ju även Sverige ansökt om Nato-medlemskap, vilket har väckt röster om att Sverige borde genomföra en liknande satsning.

– Det är ett väldigt intressant förslag som förts fram i Finland. Det visar att man tar cyberhotet på största allvar och i handling vill motverka cyberangrepp. Förslaget är förmodligen mest intressant för små och medelstora företag som ofta har begränsade resurser när det gäller it-säkerhet. Situationen i Sverige och Finland är på många sätt likartad och det finns god anledning att genomföra en liknande satsning också i Sverige, säger Peter Gustafsson, ansvarig för it-säkerhetsföretaget Barracuda Networks i Norden.

Enligt Peter Gustafsson är det fortfarande många företag som inte fullt ut inser allvaret av rådande hotbild.

– Det finns fortfarande ett stort antal företag som inte inser hur allvarlig hotbilden är. Genom att som i Finland sänka tröskeln för att satsa på it-säkerheten skulle det bli enklare för fler företag att arbeta mer proaktivt och minska risken för cyberangrepp.

Källa: Wall Street Journal, Barracuda Networks

2 september 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng