EU-medel ska bättra källkritik på Kumlaby skola

Skola Dator

Foto: Adobestock

Kumlaby skola i Kumla kommun har beviljats EU-medel på 8 518 euro för ett projekt om digitalisering. Några av målen är att skolans elever ska bli bättre på källkritik på nätet och lära sig mer om vilket ansvar som finns när de skapar innehåll själva i sociala medier.

Vi har som mål att Kumlaby ska bli en global skola med kontakt med många andra skolor i unionen. Så jag sökte 2020 för att bli skolambassadör för EU, vilket jag sedan blev. Där fick jag veta att man kunde söka EU-medel för diverse projekt vilket vi gjorde förra terminen. Projektet blev beviljat på grund av att vi kunde visa upp tydliga mål och att det kan ge positiva effekter för både lärare och elever. Sedan i augusti i år är även Kumlabyskolan Europaparlamentets ambassadörskola, säger Yakup Bilge, lärare i SO och skolambassadör för EU, på Kumlabyskolan. 

Projektet går under namnet Färdigheter för att hantera den digitala eran och beviljas 8 518 euro av Erasmus+ och finansieras med EU-medel.

Arbetet ska vara till gagn för både elever och lärare. Med hjälp av EU-medlen ska lärare få teoretiska kunskaper för att skapa och utveckla strategier och färdigheter som elever behöver för att lyckas hantera det digitala landskapet. Lärare ska också bli coacher till elever när det gäller att hantera digitalisering. I projektet kommer en stor del av arbetet att fokusera på källkritik.

Eleverna tar till sig av mycket olika sorters information via sociala medier. Här kommer de att få jobba med källkritiska strategier där de på ett mer noggrant sätt ska lära sig läsa av informationen de tar till sig på nätet. Dessutom ska elever lära sig strategier för att nyttja digitala plattformar på ett sådant sätt att deras lärande utvecklas.

Elever som medieskapare

Yakup Bilge Redigerad

Yakup Bilge, lärare i SO och skolambassadör för EU på Kumlabyskolan.

En annan viktig aspekt att ta i beaktning är att elever numera ofta är medieskapare, vilket även innebär ett visst ansvar.

I sociala medier delar elever dagligen texter och bilder med varandra och till hela världen. Här ska de få lära sig vilka konsekvenser deras medieskapande kan få.

Vi ser även att konflikter mellan elever ofta kan handla om bilder och texter de har delat på exempelvis Tiktok eller Instagram, så vi ska jobba med den biten.

Projektet kommer att inledas under höstterminen 2022 och slutar höstterminen 2023.

I oktober åker några lärare till Italien för att delta i en kurs inom digitalisering, där vi ska få lite teoretiska underlag för projektet. Och nästa termin åker några lärare till två olika länder för att följa hur de jobbar. För att dela med oss av kunskapen som kommer oss tillhanda där ska vi även skapa en digital plattform som alla som vill kan ta del av, säger Yakup Bilge.

15 september 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonskola

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng