Endast var tredje småföretagare oroas av it-attacker

Blurrat Kontor Med Människor

I Telias digitala index (TDI) för 2022 framkommer att bara en tredjedel av alla småföretagare är oroade för it-attacker. Samtidigt bromsar digitaliseringstakten hos större företag in.

TDI är Telias årliga undersökning om digitaliseringstakten hos små och stora svenska bolag. I årets upplaga uppger bara en av tre småföretagare att man är oroliga för it-attacker. Denna oro är dubbelt så stor hos beslutsfattare på stora företag, framförallt inom bank-, finans- och försäkringssektorn.

– Mindre företag sysselsätter idag 40 procent av den arbetande befolkningen i Sverige. De är motorn i svensk ekonomi men tyvärr är de också exponerade för en digital brottslighet som bara ser ut att växa. Det är som en dold pandemi och sanningen är att vi alla behöver vara oroade, men inte paralyserade. Tillsammans kan vi rusta den svenska motståndskraften genom att hjälpa fler till en ökad medvetenhet och en bättre och mer säker it-miljö, säger Daniel Stark, affärsansvarig för små- och medelstora företagskunder på Telia, i ett pressmeddelande.

Totalt har 2 av 10 företag har drabbats av it-attacker det gångna året. För storföretag är denna siffra 3 av 10, samtidigt som hälften av dessa attacker uppges vara helt återställda.

– Vår undersökning pekar på att större företag är bättre förberedda på attacker. De har oftare en it- och datasäkerhetspolicy och har i större utsträckning investerat i it-säkerhet. De har helt enkelt en bättre kontroll på sin it-miljö och digitala tillgångar, medan mörkertalet för Sveriges små och mellanstora företag förmodligen är väldigt stort, säger Daniel Stark.

Inbromsning i digitaliseringstakt

Förutom nya insikter kring svenska bolags cyberskydd, framkommer det att klyftan mellan små och stora företag när det kommer till digitalisering är fortsatt djup, även om den generella digitaliseringstakten bland stora företag har avstannat något sedan pandemin.

– Att stora företag inte längre rankar sin digitalisering lika högt kan bero på de utmaningar som många upplevt efter att de återvänt till kontoren. Allt från praktiska saker som för få videokonferensrum eller bristande utrustning i dem, till hur hybridarbetet ska fungera i vardagen, säger Daniel Stark, affärsansvarig för små- och medelstora företagskunder på Telia, säger Daniel Stark.

Källa: Telia

16 september 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng