"Ta inte förhastade beslut – datacenter måste ses som svensk basindustri"

Debatt Datacenter Puff

Skattelättnaderna för svenska datacenter bör gå till fler aktörer än vad som är fallet i dagsläget. Dessutom är det viktigt för klimatet att Sverige fortsätter satsa på datacenter, skriver branschföreningen Svensk Datacenter Industri.

DEBATT. Riksrevisionen kritiserar riksdagen för skattereduktionerna av energikostnader som infördes 2017 för att utveckla svenska datacenter. Men felet är inte reduktionen i sig, utan implementeringen av den. Reduktionerna bör gå till fler datacenteraktörer, inte koncentreras till ett fåtal stora som idag. Dessutom bör skattelättnaderna gynna aktörer som satsar på energieffektivisering. Det skriver branschföreningen Svensk Datacenter Industri på Voister Debatt.

Det här är en debattartikel. Åsikterna som framförs är skribentens egna. 

Svenska datacenter är grunden både för digital industri och för alla svenska företag och organisationer, vilket har märkts inte minst under pandemin. Datacenter ska numera ses som en del av svensk basindustri och på samma sätt som när våra järnvägar växte fram för 150 år sedan behöver svenska staten investera i utvecklingen men också tydligt styra hur det ska gå till. Sedan 2017 har staten därför subventionerat uppbyggnaden av datacenter i Sverige genom en skattereduktion, på samma sätt som liknande reduktioner införts av våra grannländer. Reduktionen har skapat möjligheter för svenska datacenter att konkurrera internationellt och har också bidragit till att globalt positionera Sverige som ett tryggt och säkert land för digitala tjänster.

Om Svensk Datacenter Industri

Svensk Datacenter Industri är en oberoende förening dedikerad till datacenterbranschen och dess ekosystem. Grundades 2019 på initiativ av svenska datacenterindustrin.

Branschen skapar hundratals direkta arbetstillfällen inom området och många fler om vi räknar in indirekta arbetstillfällen. Bakom alla appar och digitala tjänster finns datacenter, det vi kallar ”molnet” bor till exempel där. Till vardags har de flesta svenskar kontakt med cirka 40 olika datacenter om dagen utan att veta om det. I takt med den gröna omställningen växer också användningen av digitala tjänster varför ännu mer datacenterkapacitet behövs. 

Men skattereduktionen har utöver de positiva effekterna också innehållit en del brister som missgynnat vissa företag och inte främjat en hållbar utveckling. Riksrevisionen pekar också i sin rapport från i år ”Statliga insatser för att stimulera investeringar i datacenter” på behovet att både förtydliga villkoren för och följa upp effekterna av skattereduktionen. Reduktionen som bidragit till att göra svenska datacenter konkurrenskraftiga internationellt och lockat till sig globala aktörer behöver därför ses över.

Vi ser en risk att det nu tas kortsiktiga politiska beslut som får stor påverkan på datacenter, som är en av Sveriges viktigaste industrier.

Svensk Datacenter Industri kan dock konstatera att Riksrevisionens kritik går i linje med hur reduktionen var tänkt att fungera och att förarbetet därför var grundligt. Vi på Svensk Datacenter Industri välkomnar Riksrevisionens rapport och har samsyn i stora delar av kritiken. Däremot ser vi en risk att det nu tas kortsiktiga politiska beslut som får stor påverkan på datacenter, som är en av Sveriges viktigaste industrier. De problem som reduktionen dras med handlar inte främst om hur den är uppbyggd utan hur den implementerats av svenska myndigheter. Sverige behöver omforma reduktionen till en långsiktig och hållbar strategi så att vi inte förlorar dessa investeringar till andra nordiska länder som lyckats skapa trygghet för nya och befintliga datacenteraktörer.

Svensk Datacenter Industri föreslår att riksdagen i det fortsatta arbetet med skattereduktionen ska prioritera att:

  • Reduktionerna bör gynna de aktörer som satsar på energieffektivisering. I jämförelser mellan svenska och utländska datacenter är det tydligt att vi i Sverige har klart lägre klimatpåverkan och ett försprång i att spara energi och till exempel återanvända spillvärme.
  • De äldre datacenter som inte är lika energieffektiva som de svenska moderna centren behöver incitament för att göra tunga investeringar i ny teknik och därmed påskynda omställningen till balanserad energianvändning.
  • Förtydliga och säkra att de villkor som sattes upp för reduktionen följs så att rätt organisationer gynnas. Större delen av företagets intäkter, 70 procent eller mer, ska enligt villkoren för avdraget komma från datacentrets verksamhet. De aktörer som idag eller i framtiden inte uppfyller kraven bör inte heller ta del av reduktionen.
  • Säkra att reduktionen går till fler aktörer och inte koncentreras till så få aktörer som hittills. Totalt motsvarar värdet av nedsättningen 1,3 miljarder kronor varav drygt en tredjedel har gått till en enskild aktör och 60 procent till de tre största.
  • Fler datacenter bör också kunna ta del av skattereduktionen om ovanstående genomförs. I förarbetet spåddes cirka 250 företag kunna ta del av rabatten, i verkligheten är utfallet runt en tredjedel av dessa.
  • Sverige behöver också satsa mer på forskning och utveckling inom området för svensk konkurrenskraft samt följa med i den europeiska utvecklingen. Exempelvis kommer nu ett direktiv om energieffektivitet.

I rådande situation med klimatpåverkan och energibrist är det också viktigt att Sverige ställer hårda miljökrav och fortsätter prioritera en ren och effektiv energianvändning med goda sociala villkor för de som arbetar i branschen. Just på grund av de globala klimatförändringarna behöver fler datacenter attraheras till att placera sig i Sverige med tillgång till vår fossilfria och förnybara el – inte tvärt om. 

På grund av de globala klimatförändringarna behöver fler datacenter attraheras till att placera sig i Sverige – inte tvärt om.

Med välfungerande svenska datacenter kan vi fortsätta att garantera fungerande och säkra digitala tjänster med hög svensk ambitionsnivå. Branschföreningen Svensk Datacenter Industri står till förfogande med kompetens och kunskap. Vi deltar gärna i utrednings- och remissarbetet för att utveckla en grön basindustri.

Styrelsen för Svensk Datacenter Industri (SDIA)

Pär Åberg (ordförande) Senior Business Executive på Atea

Tor Björn Minde (sekreterare) chef över ICE Datacenter på RISE

Isabelle Kemlin (vice ordförande) Business Unit Director på CBRE

Greger Ruud (ledamot) Data Center Development Manager på Aggreko

Ann Wingård (ledamot) affärsområdeschef datacenter på Coromatic 

Lars Schedin (ledamot) Senior Advisor på EcoDataCenter 

Pär Johansson (ledamot) Business Development Manager Datacenter Cooling på Systemair

9 september 2022Uppdaterad 2 oktober 2023debatt

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng