CIO:n som vill förändra högre utbildning med teknik

Utbildning och forskning förbättrar liv, och teknik förbättrar utbildning och forskning. Så resonerar Rickard Norén, it-chef och biträdande högskoledirektör vid Högskolan Väst, som argumenterar för hur högskola och universitet måste anpassa sig både till nya generationer studenter och till kompetensutveckling för tidigare alumni. Ett exempel på detta är en avatar som hjälper elever att träna på svåra samtal i arbetslivet.

– Jag ser en resa framåt där vi i hela högskolesektorn, med våra 450 000 elever och 75 000 anställda, har en gemensam utmaning i hur vi tar högre utbildning mot nästa generation. Det handlar inte bara om hur vi levererar it-stöd, utan om hur utbildning i sig behöver ta ett steg för att fortsätta att vara relevant och behålla sin attraktionskraft. Vi har också ett behov av att skapa förutsättningar för det livslånga lärandet så att vi inte bara lägger fokus på just de åren efter gymnasiet. Du ska kunna komma in till oss och kontinuerligt fylla på dina kunskaper. Vi lever ju i en värld där allt går snabbare och snabbare, säger Rickard Norén, it-chef och biträdande högskoledirektör, Högskolan Väst.

Hur gör man det?

– Jag tror ju att både utbildning och forskning förbättrar liv. Teknik förbättrar i sin tur utbildning och forskning, och därför tror jag att tekniken kommer att ha en stor roll att spela. Vi försöker att skapa mer flexibla utbildningsformer och tillgängliggör därmed utbildning på olika sätt för fler, genom hybrida varianter. Vi kan börja titta på AI-teknologin för att se vilka nya, spännande förutsättningar vi kan skapa. Det handlar ju också om att skapa mod och nyfikenhet och få fler intresserade av att driva den här typen av förändringsresa.  

Ni har ett innovationslabb också ju. Hur fungerar det?

– Vi skapade det för ett antal år sedan och syftet var delvis att ha en arena där vi kunde experimentera lite med ny teknologi för att skapa attraktionskraft hos oss som arbetsgivare. Men det är också en plats där vi samlar forskare, lärare och studenter för att titta på nya möjligheter och hitta vilka embryon som kan bli något som kan skapa ett mervärde för våra utbildningar. Några av dem kanske vi kan få med övriga aktörer i sektorn för att tillsammans ta hand om alla de utmaningar som ser likartade ut på landets lärosäten. 

– Vi har skapat en avatar som är fokuserad på att träna på det svåra samtalet. Många av våra studenter kan hamna i tuffa situationer när de kommer ut i arbetslivet och ska arbeta med andra människor. Detta är ett sätt att undersöka hur vi kan skapa en sorts träningsmiljö där de på olika sätt kan få testa och pröva sig fram hur deras agerande tas emot och vad det kan skapa för reaktioner. Det har varit en spännande resa som tagits emot positivt och som har varit kul för deltagarna. Det har också avdramatiserat sådana situationer och bidragit till ett lärande i hela den resan.

Ni har en chattbot också eller hur?

– Ja, det där är en resa där vi försöker använda en chattbot som på sikt skulle kunna bli en digital assistent som vi kan integrera med våra olika verksamhetssystem och som kan hjälpa studenter och samtidigt avlasta vårt verksamhetsstöd. Det kan också innebära att vi tillgängliggör vårt stöd på ett bättre sätt, frikopplat från tid och rum. Det finns väldigt många möjligheter där, så det är verkligen ett spännande projekt.

Hur tror du att teknik kan utveckla högre utveckling framåt?

– Jag tror att synsättet på högre utbildning har stått stilla i många avseenden. Till exempel när det kommer till själva formen i sig, med en föreläsare i en sal som levererar ett budskap till sina åhörare. Det synsättet tror jag att vi behöver förändra. Jag tror också att vi ser en efterfrågan som ökar. Speciellt om vi tittar utanför Sveriges gränser kommer det vara svårt att tillmötesgå den efterfrågan, och då måste vi börja ta tekniken till hjälp för att möjliggöra utbildning för fler. Genom till exempel en AI-robot som kan ta hand om den introducerande delen av en utbildning och där läraren kan komma in i ett senare skede och ha en mer guidande roll. Och det är bara ett av många exempel.

Hur vill du att Högskolan Väst ser annorlunda ut om 18 månader?

– 18 månader går fort, men det handlar om att ta steg för steg och börja skapa en förståelse och acceptans för de nya möjligheterna. Vi måste kroka arm med verksamheter och föra dialoger. Jag tror att vårt innovationslabb är en grogrund för jättemycket, men vi försöker också att applicera ett slags ”crazy enough”-perspektiv där vi vågar tänka nytt och inte är rädda för att utmana och testa vad det kan ge oss.

2 september 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Fredrik Kron/Voister, Ann-Sophie Qvarnström/Wikimedia Commons

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng