Bättre samspel när vi förstår våra robotar

Lite Söt Robot Mot Orange Bakgrund

För att utveckla intelligenta robotprogram, så kallade agenter, som vi människor kan interagera med på ett lätt sätt, behöver de bli mer lika oss. Det är slutsatsen i en ny avhandling från Umeå universitet.

För varje år som går kommer nya robotar som hjälper oss med allt från bränder till ogräs. Men ju mer sofistikerade arbetsuppgifter eller sällskapssammanhang vi vill ha dem till, desto bättre bör de så kallade agenterna, robotens datorprogram, bli på att likna oss människor i hur vi agerar och hur vi ser på världen.

Agenter med mål

Det tror robotforskaren Michele Persiani vid Umeå universitet. I sin avhandling Expressing and Recognizing Intentions fokuserar han på dessa agenters avsiktlighet, vilket i korthet handlar om att det blir tydligt för människorna i närheten av roboten förstår vilka avsikter och mål den har med sina handlingar, samtidigt som roboten också har en viss förståelse för sina sekvenser av handlingar.

– Detta behov av förståelse uppstår helt enkelt för att vi inte kan tillåta oss att ha en kraftfull maskin bredvid oss som vi inte har någon aning om vad den gör, säger han. Tänk dig att det är år 2050, du vaknar på morgonen och din butlerrobot är upptagen med att göra något, men du har ingen aning om vad det är. Städar den golvet? Förbereder den en måltid? Låt oss hoppas att den inte kastar ut katten genom fönstret, säger Michele Persiani till Nordiska Projekt.

Theory of mind

Michele Persiani använder sig av konceptet theory of mind som handlar om vad som krävs för att djur och människor ska förstå att andra agenter tänker och hur de sätter upp sina mål med sina handlingar. En viktig del i hans modell är rationalitet.

– Om vi tillämpar detta på vårt fall kommer vi att få roboten att tänka på våra mål genom att låta den anta att vi drivs av rationalitet, och vice versa kommer vi att få den att resonera om hur vi försöker förstå dess mål genom att den antar att vi tror att den är en rationell varelse, säger han.

– Detta är ett försök att i en enda beräkningsarkitektur beskriva avsiktlighet när mer än en agent är inblandad och detta kommer förhoppningsvis att vara en milstolpe för forskningen inom området. Integreringen av intelligenta agenter i vårt dagliga liv kommer att vara en lång process, och vi bör vara optimistiska, säger Michele Persiani.

Källa: Nordiska Projekt

15 september 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng