Ängelholm satsar på digital tvilling

Åa Bjärräng, Digital Tvilling, Ängelholm; 3D Bild Och Åsa

3d-modellen och Åsa Bjäräng, Ängelholms kommun. Foto: Ängelholms kommun.

Med sensorer i vattendrag, papperskorgar och vid övergångsställen vill Ängelholm på sikt skapa en digital tvilling som kan underlätta för kommunens verksamheter att fatta smarta beslut. Just nu pågår arbetet med att hitta rätt lösningar samtidigt och samla idéer om vilka 3d-modeller i den digitala tvillingen som står högt i kurs.

– För mig är en perfekt digital tvilling en avbild av verkligheten. Det ska kännas som att du är ute i verkligheten trots att du sitter vid din dator och tittar, säger Åsa Bjäräng, enhetschef Kart och mät, Samhällsbyggnad på Ängelholms kommun.

Åsa Bjäräng ingår i ett team om åtta personer som i breda drag arbetar med samhälls- och byggnadsfrågor i Ängelholms kommun.

En smartare 3d-modell

Sedan ett tag tillbaka använder hon och hennes kollegor en digital 3d-modell över delar av kommunen för samhällsplanering.

Men efter att ha inspirerats av Skånekommunen Veberöds satsning Smarta byar inleddes ett projekt där Ängelholm planerar att förse olika delar av stadsbilden med sensorer, för att på så sätt få ett slags 3d-modell 2.0 som inte bara är digital representation av kommunen utan som också uppdateras utefter vad som ”händer i verkligheten”.

– Det kan handla om vid vilka tider som det är mest trafik på vissa gator, om papperskorgar behöver tömmas, eller om vattentemperatur och -nivå i Rönne å. Just nu sätter egentligen bara fantasin gränser och vi försöker hämta inspiration från exempelvis Veberöd eller Göteborg, som kommit längre än oss med ett sådant här upplägg, säger Åsa Bjäräng.

Få till rätt teknik

Projektet med att skapa en digital tvilling av staden har pågått sedan i våras. En utmaning just nu handlar om att få till en plattform som både fungerar tillsammans med sensorer och med den nuvarande, lite mindre interaktiva 3d-modellen.

Åsa Bjäräng tänker sig bland annat en dashboard där det är lätt att klicka sig runt och komma åt den information som man vill åt, och som speglar verkligheten i allt från väder till trafikläge.

Samla idéer

Kommunen ska även samla in idéer om vad för typ av information som är mest eftersträvansvärd att fånga upp i den digitala tvillingen. Det handlar dels om vad medborgarna i kommunen skulle vilja ha, dels om vad kommunens verksamheter kan dra nytta av.

Ängelholm I 3D

En del av Ängelholm i den nuvarande digitala tvillingen. Foto: Ängelholms kommun

– Vi kommer att planera för något slags interna inspirationsföreläsningar under hösten där vi berättar om projektet för andra verksamheter och förvaltningar i kommunen. Jag är övertygad om att när vi väl har fått sensorer på plats och har något som vi kan visa upp, kommer det bli lättare att få in nya idéer.

Vad blir nyttan med den digitala tvillingen?

– Förhoppningen är ju att det på sikt ska komma våra medborgare till gagn. I första hand kanske det kommer handla om effektiviseringar inom kommunens verksamheter såsom smarta papperskorgar, mer automatiserad belysning, minskat trafiktryck på vissa större vägar med mera. Men ju fler sensorer vi får ut, desto bredare kommer användningsområdet för en sådan här modell att bli. I slutändan tror jag att det kan innebära både en mer hållbar och en mer ekonomisk hantering av kommunens resurser, vilket är något som gynnar alla.

12 september 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Ängelholms kommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng