AI och drönare skogens nya räddare i nöden

Skogsbrand Ai Drönare

Foto: Adobestock

Precis som tidigare somrar har det brunnit en hel del i Sverige och Europa i år. Skadorna som bränderna åsamkar skulle kunna minskas med hjälp av drönare och AI, enligt totalförsvarsbolaget MW Group.

– Med ny teknik såsom drönare och artificiell teknik kan skogsbränder förebyggas och bekämpas effektivare, säger Mikael Karlsson, vd på MW Group.

I sommar har MSB fått rekordmånga ärenden av luftburet stöd där helikoptrar och flygplan sänts ut till pågående bränder. Samtidigt har nästan 700 000 hektar i södra Europa, bland annat i Grekland och Spanien, förstörts under sommarens bränder.

Militär teknologi kan hjälpa

Nu menar totalförsvarsbolaget MW Group att Sverige borde använda sig av militär teknologi för att förhindra och bekämpa skogsbränder mer effektivt.

– Vi behöver bredda informationen om skogarna och stärka upp när det gäller brandriskkartläggning för att proaktivt minska riskerna för skogsbrand, öka brandövervakning där man kan hitta de första små brandhärdarna och sätta in rätt åtgärder i ett tidigt skede, säger Mikael Karlsson.

Några potentiella användningsområden är obemannade drönare som flyger genom rök och fotograferar i realtid, samt AI som kan räkna ut hur bränderna troligtvis kommer röra sig och hur man bäst bör släcka dem.

Finland långt framme

Finland har kommit längre i användandet av militär teknik, där kan det finska räddningsväsendet snabbt få information om skogen via en mobilapp. Algoritmer ger en överblick av området, räknar ut risker, pekar ut riskområden, tänkbara stridsvägar för en eventuell brand och informerar hur man kan ta sig fram med släckningsutrustning när olyckan är framme.

– Vi behöver lägga stora resurser på att bekämpa bränder och samtidigt värna om våra kolsänkor i skogarna. I Finland har man, med mycket goda resultat, prioriterat kartläggning och analyser innan bränderna är ett faktum. Detta är något som Sverige och hela Europa kunde dra nytta av, säger Mikael Karlsson.

Källa: Nordiska Projekt

5 september 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondrönare, AI

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng