Utbildningssektorn utsätts mest för attacker

Säkerhet; Utbildningssektorn; Kille Med Huvudet I Bänken

Utbildningssektorn får oftare än alla andra sektorer sin data krypterad vid en cyberattack. En av orsakerna tros vara att utbildningssektorn överlag är sämre rustad på att identifiera attacker. Det visar en ny undersökning från säkerhetsföretaget Sophos.

– Det är tydligt att cyberkriminella gärna går på de svagaste och mest känsliga sektorerna. Även sjukvården är hårt drabbad av ransomware. Samtidigt finns det ingenting som tyder på att den här utvecklingen är på väg att vända. Och att betala är som alltid en dålig lösning. Bara ett par procent av utbildningsorganisationerna som under 2021 betalat lösen fick tillbaka all sin krypterade data, kommenterar Revo Biglarian, ansvarig för Sophos i Sverige.

Negativ inverkan på arbetet

5 600 it-ansvariga över hela världen medverkade i studien. Bland dem var 730 från utbildningssektorn från 31 länder. 73 procent av dessa rapporterade att de ofta får sin data krypterad vid en attack, jämfört med genomsnittet 65 procent för alla andra tillfrågade sektorer.

Enligt undersökningen kan detta dels bero på att utbildningssektorn överlag är sämre rustad på att identifiera den här typen av attacker, dels för att sektorn är en tacksam måltavla eftersom man ofta har en stor bank av personliga data.

Dessutom uppger över en bit över 90 procent av de tillfrågade att det har attackerna haft en negativ inverkan på deras arbete.

– Även om budgetarna ofta är begränsade är rådet att göra mesta möjliga. Se över vilka säkerhetslösningar som finns att tillgå, försök arbeta proaktivt och ha en effektiv och säker lösning för back-up om angreppet väl är ett faktum. Det handlar också om att fler aktörer inom utbildningssektorn behöver kvalificera sig för någon av de cyberförsäkringar som finns att tillgå, men där man också höjt kraven på försäkringstagarna, fortsätter Revo Biglarian.

Källa: Sophos

16 augusti 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng