Ny webbaserad utbildning för digitala coacher

Folk Hjälper Äldre Med Dattan

Sedan den 24 augusti i år kan den som vill ta del av Post- och telestyrelsens nya utbildning Digital coach för att få hjälp att lättare navigera i det digitala landskapet.

– Alla behöver bidra om vi ska minska det digitala utanförskapet. Utbildningen digital coach gör det lite enklare för både dig och mig, att göra en insats för att hjälpa andra att bli mer digitala, oavsett om det är i yrkesrollen eller privat, säger Dan Sjöblom, generaldirektör på PTS, och medlem i Digitalidags styrelse.

Motverka digitalt utanförskap

Utbildningen är frukten av ett samarbete mellan Post- och telestyrelsen (PTS) och Digitaldag, som är en nationell och årlig temadag om digitaliseringens utmaningar och möjligheter.

Bakgrunden till utbildningen är att det finns ett stort digitalt utanförskap, inte minst bland personer en bit över 70 år och personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Även bland de som använder digitala tjänster finns det enligt PTS många som kan uppleva att det känns både svårt och otryggt.

– I växande grad bedrivs samhällsservicen digitalt, men alla har inte tillräcklig digital vana för att kunna ta del av den. Olika samhällsaktörer behöver komma samman och hitta nya sätt att hjälpa fler att vilja och kunna ta digitala steg. I arbetet med Digitalidag utvecklar vi nya vägar tillsammans med samarbetspartners för att bidra till att flera ska ta kliv framåt i det digitala samhället, och vi hoppas att denna utbildning kan bli ett bra verktyg för fler att hjälpa andra, säger Oscar Stege Unger, ordförande och medgrundare till Digitalidag.

Den digitala utbildningen kan nås via PTS webbplats här.

Källa: Post- och telestyrelsen

26 augusti 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng