IMY:s nya projekt för bättre AI-dataskydd

Mänsklig Hand Och Robot Hand Och Ett Kontrakt

I ett nytt innovationsprojekt ska Region Halland, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och AI Sweden att få vägledning av IMY i juridiska frågor som rör decentraliserad AI.  

– För att Sverige ska kunna gå i bräschen för hållbar digitalisering krävs att offensiv innovation kombineras med ett starkt integritetsskydd. I vårt arbete med att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor hos innovationsaktörer ser vi att det finns stor efterfrågan på fördjupad vägledning i specifika innovationsprocesser. Det innebär att vi som tillsynsmyndighet behöver utveckla våra arbetssätt, säger Karin Lönnheden, stabschef på IMY.

Syftet med decentraliserad AI

Tanken är att de olika aktörerna ska kunna testa idéer och ny teknik, och få hjälp av IMY att göra rättsliga bedömningar. Just decentraliserad AI är ett sätt att träna algoritmer, utan att samla in stora mängder data på ett ställe. Istället tränas en AI lokalt lokalt i de miljöer de ska vara verksamma och efter träning flyttas algoritmer tillbaka till en central punkt där insikter kan aggregeras.

Inte minst inom sjukvården kan decentraliserad AI göra stor nytta.

– En informationsdriven vård där vi i ökad utsträckning tar hjälp av AI bidrar till att vi kan skräddarsy beslut på individ- och systemnivå samt utveckla mer avancerade och träffsäkra diagnoser och behandlingar, säger Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Halland.

– Decentraliserat lärande är ett av de absoluta framtidsområdena inom AI-utvecklingen och en teknik som av allt fler bedöms som central för att lösa bland annat juridiska och säkerhetsmässiga utmaningar inom en rad användningsområden, säger Ebba Josefson Lindqvist, Project Manager, Data Factory, på AI Sweden.

Kan växa till fler regioner

Magnus Kjellberg, föreståndare för Kompetenscentrum AI på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, hoppas att kunna involvera fler regioner på sikt.

– Sahlgrenska Universitetssjukhuset har som ambition att vara ett nationellt ledande sjukhus inom AI och nu testar vi decentraliserad AI mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Region Halland som ett första steg. I förlängningen ser vi möjligheten att skala upp och inkludera fler regioner och sjukhus. Genom att delta i det här pilotprojektet kan vi tidigt i processen få vägledning kring svåra juridiska frågeställningar som annars först skulle besvaras vid ett eventuellt förhandsamråd eller tillsyn, säger han.

Källa: IMY

30 augusti 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng