Digital acceleration och kompetensjakt på Region Halland

Anders Boustedt, Region Halland.

Region Halland satsar stort för att accelerera sin digitala omställning. Alltifrån AI i vården som upptäcker stroke, till säkerhetsutbildningar står på agendan för Anders Boustedt, chef för informationsteknologi. Det är ett av skälen till att regionen också behöver få in fler kompetenta medarbetare.

– Sedan första oktober 2021 är vi en ny it- och digitaliseringsorganisation. Den enheten jag har förmånen att leda har fyra avdelningar: it-säkerhet och infrastruktur, digital arbetsplats och plattformar, mjukvaruutveckling, och beslutstöd och AI. Vi har dessutom ett nytt fokusområde i vår budget som heter Accelerera digital transformation, och som hela regionen arbetar med. Det är jättespännande och det finns en väldig kraft i förvaltningarna därute, säger Anders Boustedt, chef för informationsteknologi, Region Halland.

Har du några exempel på hur ni arbetar med beslutstöd och AI?

– Vi har arbetat länge med informationsdriven vård tillsammans med samarbetspartners, för att kunna dra slutsatser av den data vi samlar in. Som ett exempel går det att förutspå vilka som ligger i riskzonen för att få en stroke, fem till sju år innan de får det. Just nu medicinerar man därför personer i förväg, och det antalet strokes har totalt minskat, troligtvis bland annat tack vare detta. Det är ett jättespännande sätt att se på vård.

– Vi har också minutpassning i beläggning på sjukhusen för att utnyttja resurser på allra bästa sätt.

Om vi byter fokus till säkerhet. Hur står ni er där?

– Det säkerhetspolitiska läget under våren har ju gjort att vi får fokusera ännu mer på detta. Vi har arbetat mycket med tekniska lösningar runt it- och informationssäkerhet. Vi har också fått verksamheterna att gå igenom sina reservrutiner för att se om och hur vi klarar oss utan system under en längre tid, om det värsta skulle hända.

Vad satsar ni främst på när det gäller säkerhet just nu: människa eller teknik?

– Tekniken är egentligen den lätta delen. Vi tar hjälp av partners för att se till att vi har de bästa skydden. När det gäller människor måste vi utbilda, och där är vi inte riktigt i mål än, och det kommer vi att jobba mer med, det vill säga hur var och en av oss kan bidra till en säker miljö.

Hur hanterar ni kompetensutveckling och kompetensbrist?

– Det är nog det största hindret vi ser för att kunna accelerera den digitala transformationen. Vi behöver tjejer och killar som kan hjälpa oss att få kraften i backen. Det saknas folk. Man får hemskt gärna söka sig till oss för att jobba för en god sak.

Kan ni ta hjälp av andra aktörer i samhället på den punkten?

– Ja, det är ju ett målområde, att vi ska ha en digital samverkan med externa aktörer och arbeta mycket med kommuner, partners, Högskolan i Halmstad, AI Sweden, VGR med flera. Ska vi få fart på digitaliseringen måste vi kroka arm med andra som är duktiga.

Var är ni om 12-18 månader?

– Vi har fått till ett väldigt bra samarbete med förvaltningarna. Vi gör redan nu gemensamma prioriteringar som gör att vi lägger fokus på rätt saker för att få ut mycket. Jag ser en ljus framtid.

25 augusti 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron/Voister, Adobetstock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng