Dells tio stora techtrender

10 Techtrender

Foto: Adobestock

Vilka är egentligen världens tio största techtrender? Steven Markham, global technology strategist på Dell, har hela listan som innefattar bland annat hyperautomatisering, beslutsintelligens, multicloud och en ny sorts totalupplevelse. 

Under Dell Technologies World pratade Steven Markham, global technology strategist på Dell, om ett antal stora techtrender som kommer att ha en stor påverkan på världen framåt. Listan innefattar alltifrån AR och VR till generativ AI samt blockkedjeteknik. 

 1. Hyperautomatisering
  Enligt Steven Markham handlar hyperautomatisering om en mix av olika teknologier såsom robotik, AI och ML som automatiserar processer för att göra dem mer effektiva och som har som mål att utveckla oss människor. Några exempel på hyperautomatisering är taligenkänning, Natural language processing och bioinformatik. Taligenkänning innebär att datorprogram knyter talade ord till skrivna ord från en lagrad ordlista. Natural language processing (NLP) handlar om utveckling av datorprogram för att analysera, förstå eller generera mänskligt språk, och bioinformatik är ett tvärvetenskapligt forskningsområde mellan framför allt biologi och datalogi.
 2. AR och VR
  Augmented reality och virtual reality kommer att förändra hur vi arbetar, spelar och interagerar, det är inte bara seflie-filter på våra telefoner. Några exempel är roligare shoppingupplevelser och förbättrad visibilitet inom medicinsk och kirurgisk utbildning, säger Steven Markham. 
 3. Generativ AI
  Det här handlar om AI som använder existerande textfiler, ljudfiler och bilder för att generera nytt innehåll. Gartner beräknar att generativ AI kommer att stå för 10 procent av all data som produceras i samhället 2025, idag ligger siffran på mindre än en halv procent.
 4. Beslutsintelligens
  Enligt en undersökning från Gartner är 65 procent av besluten som tas idag mer komplexa att fatta än för två år sedan då de innehåller fler val eller berörda parter. Här kan beslutsintelligens vara en hjälp. Det är ett intelligent beslutsstöd med inbyggd förståelse för hur beslut fattas och hur resultat kan analyseras och förbättras med feedback. Under 2022 och 2023 tror Gartner att två tredjedelar av alla organisationer kommer att använda sig av beslutsintelligens.
 5. Cyber Security Mesh
  Arkitektur byggd på meshteknik för cybersäkerhet (CSMA) kan skapa en integrerad struktur även när tillgångar och användare befinner sig på olika platser.
 6. Multicloud
  För många har resan till molnet blivit en enda röra. Framöver blir det viktigt för företag att bland annat lyckas hantera, göra riskanalyser och ha koll på kostnaderna varje vecka för alla olika molntjänster man använder, menar Steven Markham.
 7. Det blir viktigt för företag att lyckas hantera, göra riskanalyser och ha koll på kostnaderna varje vecka för alla olika molntjänster man använder.

  Cloud Native-plattformar
  Molnbyggda applikations­plattformar kommer enligt Gartner att utgöra basen för minst 95 procent av alla digitala initiativ 2025.
 8. Total Experience, TX
  Nästa steg efter kundupplevelse (CX), medarbetarupplevelse (EX), användarupplevelse (UX) och omniupplevelse (MX) är total experience, TX. Målet med TX är att ge en optimal upplevelse till alla som interagerar med ditt varumärke, oavsett om det är kunder, användare eller anställda.
 9. NFT:er
  En non fungible token är unik, den kan bara kan ha en ägare åt gången och kan inte förvanskas. Det är möjligt genom blockkedjetekniken, när du kopplar ett digitalt föremål till blockkedjan garanteras dess exklusivitet.
 10. Blockchain
  För 4-5 år sedan var blockchain ett hett samtalsämne men därefter blev det lite mindre av ett buzzword. Men blockkedjetekniken kommer inte att försvinna. Bolag börjar allt mer att erbjuda blockhain-as-a-service och detta kommer bli vanligare framöver.

19 augusti 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng