"CIO:n är den nya affärsutvecklaren"

Johan Jartelius, CIO, Axelent. Foto: Fredrik Kron/Voister

Axelent är ett multinationellt bolag med tillverkning av maskinskydd som en av sina huvudsakliga verksamheter. Utöver den eviga säkerhetsfrågan är ett stort fokus för CIO Johan Jartelius att få it att närma sig de olika affärsbenen i bolaget. 

– Digitaliseringsresan är jätteviktig för oss. Vi ser över såväl logiska som fysiska processer och undersöker hur vi kan digitalisera och effektivisera dessa. Det handlar om att få in rätt system för detta också. Jag gillar att ligga nära processen, med andra ord, säger Johan Jartelius, CIO, Axelent.

Vad innebär det i praktiken?

– Att bjuda in verksamheten. It ska inte vara en egen ö som håller på med lite teknik. Vi märker att det finns otroligt mycket engagemang och goda idéer när vi börjar prata med verksamheter. Det är därför väldigt tacksamt att lyssna in och utveckla därefter.

Är detta något ni gör på bred front i hela bolaget?

– Ja, det skulle jag säga. Vi har en utredning för att ta reda på vilka de lägst hängande frukterna är och vad vi därmed ska fokusera på. Därefter måste vi förstås börja att prioritera vad vi ska göra först. Men vi har en plan på mängder med aktiviteter.

Hur ser ni på drift i förhållande till utveckling, som it-avdelningens huvudfokus?

– It är verkligen ett verktyg idag för att verksamheten och affären ska vara effektiv. Därför tror jag absolut på att lägga betydligt mycket mer resurser på verksamhetsutveckling än drift. Driften är ett litet nödvändigt ont, men verksamhetsutveckling är det som faktiskt ger någonting tillbaka. Det har hänt så mycket inom it att det går att applicera på så många fler områden nu än för bara några år sedan.

Hur arbetar ni med it-säkerhet?

– Man kan ju lägga en hel årsomsättning på säkerhet, och det enda man vet är att man fortfarande inte är säker. Men det är alltid ett aktivt arbete. Mycket arbete just nu handlar om att utveckla användarna, eftersom de största hoten kommer in via dem. Vi har utbildningar och tester, och på det stora hela handlar det om att göra det lätt att göra rätt. Det är ett bra mantra, tycker jag. Men det handlar förstås också om att ha rätt teknik.

Hur ser du på rollen som CIO idag?

– I tidigare roller på andra bolag har jag bland annat varit operationsansvarig för Asien, vilket innebar mycket logistik och produktion. Genom bland annat den erfarenheten har jag fått en större förståelse för hur viktigt det är att ligga nära verksamheten. Jag har sett hur beroende man är av it och det är också så att enskilda verksamheter inte alltid förstår hur mycket nytta man kan dra av it. Där finns en möjlighethet i organisationer idag att dra större nytta av it som funktion i verksamhetsutvecklingen. Jag tror det är givet att rollen som CIO drar åt att bli mer av en verksamhets- och affärsutvecklare framöver.

24 augusti 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Axelent, Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng