AR hjälper till vid operation av levertumörer

Operation Levertumör

Foto: Adobestock

Nu används AR för att guida kirurger i realtid vid operationer av levertumörer. Det nya sättet för att förbättra och underlätta operationer möjliggörs via ett samarbete mellan Chalmersforskare och kirurger på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Cancertumörer i levern kan vara svårt att operera av flera olika skäl, dels är levern ett organ med många blodkärl och dels är levertumörer ofta inbäddade i vävnaden.

– Utmaningen är att lokalisera tumören och att ta ut den med lagom marginaler för att spara så mycket av levervävnaden som möjligt, den behöver patienten ha kvar, säger Mårten Falkenberg, kirurg vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, som varit med och utvecklat den nya tekniken.

Två etablerade kirurgimetoder

Idag finns två etablerade metoder för leverkirurgi: öppen operation och titthålskirurgi. Vid titthålskirurgi för man in en kamera genom ett hål i bukväggen och kirurgens instrument genom ett annat hål, och kirurgen jobbar med hjälp av kamerabilder på en skärm. Men att navigera enbart med hjälp av kamerabilder är svårt, och det är här som augmented reality kommer in.

– Redan idag görs en 3d-skanning av levern inför operationen. Vi ska använda augmented reality där vi utifrån den pre-operativa skanningen och nyutvecklade algoritmer tar fram en bild av hur tumören ser ut och var den ligger. Den bilden läggs över kamerabilden som kirurgerna ser under operationen, som en guide för hur de ska skära för att få ut tumören, säger Klas Modin, forskare vid institutionen för matematiska vetenskaper på Chalmers. 

Skillnad mot tidigare tekniker

Enligt Klas Modin och Torbjörn Lundh, professor vid institutionen för matematiska vetenskaper på Chalmers, är en skillnad mellan den här tekniken och andra att denna utgår från redan befintlig information och teknisk utrustning. Bilder som baseras på skanningen som sker innan det kirurgiska ingreppet visas i realtid som ett lager ovanpå kamerabilderna vid den aktuella operationen.

– Om man utgår från dagens operationer och målet är ”minimal invasive”, alltså titthålskirurgi, så vill vi bidra med en lösning som också är ”minimal invasive” när det gäller kirurgernas arbetsmiljö. Ett så litet ingrepp som möjligt är målet även där, säger Torbjörn Lundh.

24 augusti 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonvård, AR

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng