Ulf Kristersson om Sveriges digitaliseringsutmaningar

Kristersson Och Googles Samhällspolitiska Chef

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson intervjuas av Googles samhällspolitiska chef Sara Övreby.

Ulf Kristersson intervjuades av Googles samhällspolitiska chef under Almedalsveckan. Moderaternas partiledare gav sin syn på Sveriges ambition om att bli bäst i världen på att tillvarata digitaliserings möjligheter, om varför en digitaliseringsminister inte är en nödvändighet, och hur han själv har varit tvungen att backa från sin tro om att internet bara skulle kunna göra världen till en bättre plats.

– Vem i världen vill inte vara bäst på digitalisering? Ibland är den typen av ambitioner lite fluffiga och lättköpta. Just nu är det mycket vi inte är bäst på, på den punkten, inte minst inom offentlig sektor, svarar Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna, när han under Almedalsveckan får frågan av Googles samhällspolitiska chef Sara Övreby vad han tror om Sveriges mål om att Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter till år 2025.

Digitaliseringsminister inte nödvändig

Enligt Ulf Kristersson är det framförallt den amerikanska västkusten och den kinesiska östkusten som leder arbetet med digitalisering och tekniska innovationer. Han vidhåller att vi i Sverige också måste satsa högt, men tror att politikens uppgift är att kratta så bra som möjligt för att näringslivet, och kanske framförallt techbranschen, ska kunna kliva fram mer.

Vikten av en digitaliseringsminister, om den personen inte är en oerhört kunnig och initierad it-person, är han därför inte helt övertygad om.

– Det är nog ganska långt ner på prioriteringslistan. Att få grundskolebarn att bli duktiga i ämnen som matte, så att de kan söka sig till avancerade gymnasie- och universitetsutbildningar, det är det viktigaste för svensk it-kompetens. Jag säger inte att jag inte kommer att utnämna en digitaliseringsminister om jag blir statsminister, men det kommer inte vara det stora bidraget, säger han.

Sara Övreby: Hur ser du på statlig styrning inom digitaliseringsområdet?

– Det är naturligtvis inte bra om 290 kommuner ska behöva uppfinna egna system var och en för sig. Men det område jag framförallt tror att vi nationellt behöver samverka bättre kring är it-säkerhetsområdet. Där ligger vi efter. Jag var och besökte det nationella cybersäkerhetscentret i London som Storbritannien har byggt upp, och det är något vi kan lära oss av. Det här angår dessutom såväl offentliga som privata aktörer, som samtliga är viktiga för svensk nationell säkerhet. Där måste vi kunna samarbeta.

Erkänner att han haft fel

När Ulf Kristersson resonerar kring digitaliseringens möjligheter i allmänhet, får han anledning att backa från sitt 20 år yngre jag. Runt millennieskiftet tog han en paus från politiken för att testa en karriär inom it-branschen och då var nämligen hans uppfattning att internets genomslag skulle vara den ultimata utmanaren mot världens diktaturer givet hur mycket öppen information som skulle finnas tillgänglig för alla.

– Jag trodde det, och hade fel. Den kinesiska internetcensuren har visat sig vara minst lika effektiv som det öppna internet.

För en bättre digitalisering av vården i synnerhet lyfter moderatledaren särskilt ett land.

– Sydkorea gör fantastiska saker när det kommer till att utnyttja digitala lösningar i vårdsammahang.

En digitaliseringsminister är nog ganska långt ner på prioriteringslistan.

Sara Övreby: Är vi tillräckligt bra i Sverige på att inspireras av dessa exempel?

– Njae, av någon anledning tycker jag inte att vi är det. Vi har för få testpiloter inom dessa tekniska områden. Fördelen med kommuner och regioner är ju att de kan prova sig fram. Där tror jag på fler systematiska kopplingar mellan offentlig sektor och industrin. Vi är ofta bra på det lite fluffigare, men inte alltid på det handfasta arbetet. Jag är själv ekonom, och vi har också fullt av statsvetare och jurister i offentlig förvaltning, men jag tror vi behöver fler naturvetare, medicinare och teknologer.

Sara Övreby: Avslutningsvis: det är knappt 70 dagar kvar dagar till valet. Vad hoppas du att det ska handla om?

– Om riktiga saker, riktiga problem och riktiga lösningar. Spelfrågor är överskattade och sakfrågor är de viktiga. Jag förstår att spelet är spännande, och kommentarer kring det blir som för- och eftersnacket i fotboll. Men det är matchen som är viktig. Jag var exempelvis glad när Socialdemokraterna ändrade sig i Nato-frågan. På vår sida i politiken har vi många lösningar på enskilda sakfrågor tillsammans med Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna, och vi måste kunna få saker gjorda tillsammans med andra partier när vi tycker likadant i enskilda sakfrågor.

5 juli 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng