Så ska Södra nå bättre tillgänglighet i produktion

Cristian Brolin, CDO, Södra. Foto: Fredrik Kron/Voister

Södra representerar runt 52 000 skogsägare i Götaland och förädlar virke inom bland annat sågverk och massaindustrin. Med ökad digitalisering i produktionen är förhoppningen att bli än mer effektiva. Samtidigt arbetar Södra löpande med säkerhetsutbildningar och kompetensutveckling för att knyta till sig de bästa medarbetarna.

– Södra kommer från en position som kanske är något efter relativt andra företag, skulle jag säga. Men vi accelererar nu i en enorm takt för att inte bara komma ikapp, utan gärna gå förbi lite, säger Cristian Brolin, CDO på Södra.

– Inom vissa områden vill vara ledare istället för att vara följare. Det attraherar vår personal väldigt mycket eftersom att det blir mycket roligare att vara på jobbet då. Vi tror att vi med digitaliseringens kraft kan skapa ett högre värde för våra familjeskogsbrukare.

Vad kan det handla om i er produktion?

– I vår industriella produktion finns det flera sätt. Ett sätt kan vara att skapa högre säkerhet för våra medarbetare, eftersom det är många tunga fordon som kan skada en. Ett annat sätt handlar om att få upp tillgängligheten. Man vill ju gärna att en fabrik ska fungera 100 procent av tiden och ha maximal produktion. Om något stoppar beror det inte sällan på bristfälligt underhåll. Om vi kan använda digitalisering och sensorer för att märka innan något går sönder, kanske vi kan gå från 97 till 98 procent och därmed skapat ett mycket högre värde för våra medlemmar.

Hur långt har ni kvar där?

– Vi håller på att rulla ut tekniken just nu, men sedan är det ju en lärandeprocess för vår egen organisation och tekniken är inte helt felfri. Vi är i ett skede där vi skalar upp både tekniskt och kompetensmässigt. Vi tror på att idén kommer att bära frukt men kommer att ta lite tid. Vi måste förstå att vår massaindustri har funnits i många, många år och vi har kämpat högt för att komma till de där 97 procenten, och den sista är väldigt komplicerad att nå, men dit ska vi.

Om vi vänder oss till medarbetarna. Tror du att den hybrida arbetsplatsen är här för att stanna?

– Ja, det tror jag absolut. Det finns ju nästan ett slag på arbetsmarknaden om att behålla och rekrytera den bästa kompetensen. Den vill vi ju ha om vi ska kunna leda. Då tror jag att vi måste möjliggöra för våra medarbetare att kunna arbeta hemifrån och även komma in till jobbet.

– På vår avdelningen måste man passera grinden två dagar i veckan. Det är ingen policy, utan en riktlinje. Och det är lite för att vi som chefer ska kunna få träffa våra medarbetare.

– Vi har också en ganska avancerad självbetjäningsportal där medarbetare kan beställa hem it-utrustning som Södra lånar ut. Det kan vara alltifrån ett skrivbord till ett par hörlurar. Det gör att våra medarbetare kommer till sin fulla potential, tror vi.

Hur arbetar ni med säkerhet?

– Säkerhet innefattar ju flera olika områden, alltifrån processer till teknik och människor. Vi tror att vi har kommit ganska långt på tekniksidan där vi har starka samarbetspartners, och det är en fråga vi har arbetat med aktivt under en lång tid.

– Däremot på människoplanet är det alltid utbildning som gäller. Vi får nya medarbetare regelbundet och måste se till att vi är på topp. Vi har bland annat mikrokurser där du som medarbetare måste lägga fem minuter varannan vecka för att gå en liten säkerhetskurs direkt i webbläsaren. Vi har också längre utbildningar för dem vi tror löper en större risk att kunna bli utsatta. Det är lite som trappan till Lustiga huset på Gröna Lund: ena dagen lägger du resurser på det tekniska, och andra dagen på medarbetarna, och så rör du dig så i två parallella spår.

Hur arbetar ni med kompetensutveckling i de regioner ni är verksamma?

– Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare. Och eftersom att vi har rekryterat en hel del seniora medarbetare de senaste åren har vi skapat ett eget akademiprogram för att också knyta till oss juniora medarbetare. Där tar vi in personer direkt från universitetet och under ett år lär vi dem det vi tror att de behöver för kunna för att bli seniora medarbetare hos oss.

11 juli 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron/Voister, Södra Skogsägarna

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng