Kultur för kompetensutveckling på Pliktverket

Elisabeth Styffe, Pliktverket. Foto: Fredrik Kron/Voister

Pliktverket ger stöd och service åt myndigheter som har bemanningsansvar inom totalförsvaret. Enligt Elisabeth Styffe, enhetschef för systemutveckling, kommer myndighetens uppdrag att bli mer omfattande de kommande åren och kräva både kompetensutveckling och en ny plattform för smartare digitalisering.

– Vi arbetar med en innovationskultur för att säkerställa att vi är en modern och attraktiv arbetsgivare som myndighet i det sammanhang som vi verkar i. Vi har ett uppdrag som gör att vi måste växa ganska kraftigt kommande år och attrahera både konsulter och anställda inom olika roller. Vi arbetar mycket med mjuka värden parallellt med en ny plattform för att kunna digitalisera lättare och bättre, säger Elisabeth Styffe, enhetschef systemutveckling, Pliktverket.

Vad letar du efter när du vill modernisera er it?

– Flera olika spår. Det ena är kulturellt och att vi ska jobba med att vara experimentella och bli mer innovationsrika. Att vi försöker skapa en kultur som är självförsörjande och ger förutsättningar för varje team att välja sina verktyg och arbetssätt. Samtidigt arbetar vi ett sammanhang med en hög prioritet på säkerhet. Det gäller att kompetensutveckla alla personer så att vi har en hög förståelse om vår arkitektur, och det säkerhetsläge vi befinner oss i. Samtidigt har vi en gammal plattform och ska in en ny, vilket ställer höga krav.  

Hur balanserar ni säkerhet och kreativitet?

– Det är utmaningen. Att vara flexibel och modern och samtidigt ha en plattform som är standardiserad och effektiv med hög säkerhet. Det ställer höga krav på både individ och en genomtänkt arkitektur som gör att man kan växa över tid och där det samtidigt är lätt att vara snabbfotad.

Vad hoppas du att era satsningar ska mynna ut i för era medarbetare och för Pliktverket i stort?

– Att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Det har vi behov av att vara. Med tanke på vad som händer i världen tror jag knappast att vårt uppdrag kommer att minska de närmaste åren. Dessutom har vi haft en period där vi inte byggt försvar i den takt som vi borde ha gjort. Utöver att rekrytera personer behöver vi behålla de vi har och utbilda dem.

7 juli 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng