Efter ökade hotbilden – regeringen stärker civila försvaret

Folk Går På Stan

Foto: Adobestock

På grund av rådande säkerhetspolitiska läge finns ett behov av att stärka Sveriges civila försvar och beredskap. Därför sätter nu regeringen en ny struktur och investerar miljontals kronor för att snabba på återuppbyggnaden av det civila försvaret. 

Som en följd av att regeringen beslutat om en ny struktur för krisberedskap och civilt försvar erhåller Post och Telestyrelsen (PTS) medel för nya rollen som sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn, elektronisk kommunikation och post. 

PTS tillhandahåller även 80 miljoner kronor för att kunna genomföra inköp av materiel som ska säkerställa funktionalitet i nät och tjänster i områdena elektroniska kommunikationer och post, även vid kris och höjd beredskap. 

 Robusta och säkra elektroniska kommunikationer och post som kan levereras spelar en vital roll för förmågan att kommunicera i kris, höjd beredskap och ytterst i krig, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar. 

Sammanlagt blir 60 myndigheter så kallade beredskapsmyndigheter. Dessa myndigheter ska vidta en rad åtgärder som ska stärka motståndskraften i både fredstida krissituationer och vid höjd beredskap och krig. En av dessa nya beredskapsmyndigheter är Digg som också får medel för sin nya roll. 

Källa: Infrastrukturdepartementet

4 juli 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng