Ett samarbete med Microsoft

Uddevalla sparar miljoner med Power Platform

Foto: Mostphotos

En digital tjänst för chefer i beredskap och en app som registrerar elevresultat på elitidrottsgymnasiet. Det är några exempel på lösningar skapade i den för Uddevalla kommun alltmer populära Microsoft Power Platform. För Roger Granat på socialförvaltningen har det lett till två nya medarbetare som arbetar med it-utveckling, och snart kommer en meddelandetjänst som kan spara över en halv miljon kronor per år för kommunen.

– Den absolut största utmaningen inom välfärden är personalbrist. Vi måste hitta nya arbetssätt för personal att kunna ta emot ökade volymer. Power Platform blir i detta sammanhang en viktig pusselbit, säger Roger Granat, socialchef, Uddevalla kommun.

5 000 anslutna användare

Uddevalla kommun använder Microsoft Power Platform för att på ett smidigt sätt kunna utveckla nya tjänster för sina olika verksamheter. Det började med en app som utvecklades för Uddevalla Elitidrottsgymnasium, för att göra det enklare att följa elevresultat.

Appen fick ett positivt bemötande och började användas flitigt av lärare och elever på skolan, vilket gav mersmak för fortsatt app-utveckling i Microsoftverktyget. Nu har kommunen investerat och gett 5 000 användare åtkomst till verktyget, för att göra det möjligt för fler verksamheter och enheter att utveckla smarta och tidsbesparande verktyg.

Enligt it-chef Britt-Inger Berntsson har det också lett till djupare samarbete enheter emellan.

– Vi har höjt kompetensen generellt över hela vår organisation samtidigt som varje verksamhet var och en för sig visat engagemang och utvecklat lösningar som passar just dem.

Chef i beredskap

En tjänst startade som en idé från en av enhetscheferna på hälso- och sjukvårdsavdelningen, Sofia Jacobsson, som var en av alla så kallade chefer i beredskap, vilket innebär att man kan behöva fatta beslut och hjälpa till med stöttning vid akuta frågor under kvällar och helger.

Appen CiB gör det enklare att för alla dessa chefer att få bättre administrativ koll och överblick. Britt-Ingen Berntsson är stolt över lösningen och delar den gärna med fler kommuner.

– Vi ingår i en gruppering i SKR där vi via Microsoft Github söker sprida och dela med oss av appen till andra kommuner, säger hon.  

Britt Inger Berntsson, Uddevalla Kommun

Britt-Inger Berntsson.

App sparar 600 000 kronor

Just nu arbetar Roger Granat och hans kollegor med en sms-funktionalitet som kan användas för att skicka ut meddelanden till föräldrar till elever inför utvecklingssamtal eller för att underlätta vid ansökning av bygglov.

Tjänsten utvecklas i Power Plattform och kommer enligt Roger Granat att kunna ersätta programvaror som annars kostar kommunen cirka 600 000 kronor per år.

– Det är en basfunktionalitet som vi kommer att kunna använda på många olika sätt. Dessutom är den lätt för andra kommuner att kopiera. Det är bara bra om andra kan sno smarta lösningar från oss och vi från dem, säger han.

Get shit done

Sedan arbetet med Power Platforms började märker Roger Granat hur mycket enklare det har blivit att ”get shit done”, som han uttrycker det. Också Britt-Inger Berntsson tycker att det har blivit smidigare att få saker från idé till handling.

– Det har blivit mycket mer verkstad. Vi behöver inte fundera över stora uppköp av nya system för att bygga lösningar som passar in i verksamheten, säger hon.

Utvecklare på socialförvaltningen

För Roger Granat handlar det mycket om att arbetet ska kunna skötas med samma enkelhet som vi sköter andra sysslor i appar på fritiden. Och med en sådan ambition krävs förstås resurser.

Roger Granat, Uddevalla Kommun

Roger Granat.

– Jag har två personer på socialförvaltningen som utvecklar tillsammans med Britt-Ingers gäng. För fem år sedan hade jag inte kommit på tanken att ha it-utvecklare och medarbetare som kan arbeta med low code anställda hos mig, men nu är det en nödvändighet.

Men han betonar att det till syvende och sist handlar om att kunna räkna hem vinsterna i form av tid och pengar.

– När vi väl valde denna lösning räknade vi förstås på det och insåg snabbt potentialen, eftersom det skulle innebära att vi skulle slippa licenskostnader för en stor mängd andra system. Och för varje lösning vi utvecklar handlar det om att frigöra tid hos medarbetare och frigöra ekonomiska resurser. Det är det viktigaste.

17 juni 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Mostphotos, Atea

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng