Tre av fyra klagomål till IMY GDPR-relaterade

Tre Övervakningskameror I Luften

Foto: Adobestock

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat en rapport med 2 600 klagomål som myndigheten tog emot förra året. Tre av fyra handlar om dataskyddsförordningen.

– I rapporten ges ett antal rekommendationer till verksamheter, som exempelvis att verksamheter måste känna till vilka rättigheter enskilda individer har när de hanterar personuppgifter och att även ha rutiner på plats för att tillgodose dessa rättigheter. Det är till exempel viktigt att ha rutiner på plats för att kunna hantera att en person hör av sig och vill ha tillgång till sina personuppgifter genom ett så kallat registerutdrag, säger Andrea Amft som är analytiker på IMY, i ett pressmeddelande.

Majoriteten av de 2 600 klagomålen rör dataskyddsförordningen. Men även klagomål om kameraövervakning och kreditupplysning förekommer.

Vart tredje handlade om en individs rättigheter, exempelvis knutet till att man ska kunna begära ut sina egna uppgifter eller få dem raderade.

Rekommenderar tillgänglighet

IMY rekommenderar i sin rapport att verksamheter ska vara tillgängliga och tydliggöra för användare hur personuppgifter behandlas och varför. Det ska vara lätt för enskilda att utöva sina rättigheter.

– Utifrån klagomålen är det också tydligt att många verksamheter som använder direktmarknadsföring behöver utveckla sina rutiner för att avbryta utskick om en person hör av sig och inte vill ha mer direktmarknadsföring eller reklam skickad till sig.

Källa: IMY

9 juni 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng