Skolexperterna om ny nationell digitaliseringsstrategi

Foto: Fredrik Kron/Voister

Skolan står inför stora utmaningar och en fjärdedel av ungdomarna klarar inte kunskapsmålen för nionde klass. Samtidigt har den tidigare digitaliseringsstrategin för skolan löpt ut. Hur skulle en ny nationell digitaliseringsstrategi för skolan kunna utformas? Voister bjöd in representanter från Rise, Swedish Edtech Industry och SKR för att bena i frågan.

I oktober 2017 antogs en nationell strategi för digitalisering av skolväsendet som senare konkretiserades av SKR till en färdplan med 18 punkter. Fokus låg på att säkerställa tillgången av digitala verktyg, stärka kompetensen för att nyttja kraften i verktygen, och fortsatt forskning för ett utvecklande lärande. Strategin löpte fram till början av 2022 och nu kan det bli dags för en ny.

I avsnitt tre av Studio Voister diskuterar Lars Lingman på Rise, Jannie Jeppesen på Swedish Edtech Industry, och Mikael Svensson på SKR hur en ny digitaliseringsstrategi för skolan skulle kunna se ut.

I onepagern som du kan ladda ned på den här sidan kan du lära dig med om vad experterna tycker och där finns också kontaktuppgifter om du vill veta mer om hur skolan kan skapa bättre förutsättningar för lärare och elever.

30 juni 2022Uppdaterad 11 oktober 2023Reporter Therese Bengtner, Tim Lefflerdigitalisering i skolanFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng