Sjukvården mest benägen att betala lösen till hackare

Sjukhussäng Och Läkare

Sjukvårdssektorn är mest benägen att betala lösensumman vid ransomwareattacker, enligt en ny global studie. Lokala och regionala myndigheter samt tillverkningsindustri är minst benägna att göra detsamma.

Hela 61 procent av de utsatta verksamheterna inom sjukvårdssektorn under 2021 uppger att de betalat lösensumman, vilket nästan är en födubbling jämfört med 2020 års 34 procent. Tittar vi istället på det globala snittet – för alla branscher – uppger 46 procent att de betalat lösen efter att ha blivit utsatta för ett ransomwareangrepp.

Studien som är gjord av Sophos visar även att sjukvården i genomsnitt betalar den lägsta lösensumman av alla sektorer, ungefär två miljoner kronor, jämfört med snittet på åtta miljoner.

– Förutom att det naturligtvis är oerhört skrupelfritt att ge sig på just sjukvården ska man ha klart för sig att bara ett par procent av de som betalat fått tillbaka all sin krypterade data, säger Per Söderqvist, säkerhetsexpert på Sophos.

Myndigheter betalar sällan lösen

På andra sidan av spektrat finns lokala och regionala myndigheter där endast 32 procent väljer att betala angriparna. Därefter följer tillverkande industri på 33 procent.

– Det finns förstås olika anledningar till att de sektorerna oftare än andra väljer att inte betala. Erfarenhet och regler om att inte betala lösensummor kan vara några. Det är i alla händelser ett mer hållbart sätt att förhålla sig till problemet. Att betala göder bara den kriminella industri som byggts kring ransomware, säger Per Söderqvist.

I studien har 5 600 it-ansvariga deltagit, varav 381 verkar inom sjukvården. Studien avser incidenter och händelser under 2021.

Källa: Sophos

21 juni 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet, ransomware

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng