Säkerhet viktigast för verksamheter under andra halvan 2022

Under Atea Bootcamp intervjuade Voister verksamheter inom både offentlig och privat sektor för att se vilka fokusområden de har och vilka utmaningar de står inför under andra halvan 2022. Framförallt säkerhet sticker ut som ett av de viktigaste områdena att fokusera på.

Veronica Karlsson, it-projektledare på Västra Götalandsregionen. Vad blir viktigast för er organisation andra halvan 2022?

För oss just nu är att möta våra kunder. Vi är en stor inför en stor omorganisation, och den nya organisationen ska sätta sig, och våra kunder ska förstå att vi finns där för dem, säger Veronica Karlsson.

Vilka kunder är det?

Vi har en organisation med 66 000 anställda, där den främsta organisationen är sjukvård. Men vi har även bolag, museum, opera, skola, som alla ska ha samma service som oss.

Vad är den största utmaningen då?

Kommunikation och förtydligande. Vem beställer vad, vem kan jag prata med om jag behöver något, och vilka mandat de nya personerna har i de nya rollerna. Det är utmaningarna.

Totte Ceder, teknisk specialist, Rise. Vad blir viktigast för er organisation andra halvan 2022?

Jag jobbar inom workplace och klienter, så det är mycket kring säkerhet, där vi måste vara agila för att kontra alla sårbarheter som dyker upp, säger Totte Ceder. 

Vilka utmaningar innebär det?

Det är att det dyker upp så många sårbarheter hela tiden så vi måste vara agila på ett bra sätt och arbeta proaktivt runt det.
Hur blir ni mer proaktiva?

Det gäller att ta in rätt produkter som man kan arbeta med och sätta upp bra arbetssätt kring det för produkterna löser det inte automatiskt. Så vi formar en bra stryka kring det.

Christa Thomasen, digitaliseringschef, Ängelholms kommun. Vad blir viktigast för er organisation andra halvan 2022?

Det som är hett på agendan är e-legitimation. Både på grund av Skolverket och de digitala proven men även med SDK, Säker Digital Kommunikation, säger Christa Thomasen. 

Vilka utmaningar innebär det?

Jag skulle säga att det är att välja lösning, och en som är enkelt att använda och som kan användas till mer framåt, så att vi inte behöver en massa olika lösningar.

Vad ser du för olika områden att använda det för?

Förhoppningsvis i samband med all tvåfaktorsinloggning. Inte bara till SDK och Skolverket, utan till många fler områden.

David Lindström, IT Manager, Arla Plast. Vad blir viktigast för er organisation andra halvan 2022?

Jag kommer att arbeta mycket med informationssäkerhet och it-medvetenhet, säger David Lindström. 

Vad är utmaningarna med det?

Att leva som man lär och mota alla hot som finns idag på säkerhetssidan.

Beror det på kriget i Ukraina?

Kanske inte direkt, men det är klart, det sätter ju lite mer fokus på området. För oss har det växt oavsett kriget.

Vad hoppas du ha uppnått när 2022 går i mål?

Jag hoppas att vi har rätt produkter och rutiner på plats, och att våra anställda vet vad de ska göra i sitt dagliga arbete.

Magnus Tegnvallius, it-strateg, Burlövs kommun. Vad blir viktigast för er organisation andra halvan 2022?

Det är framförallt att få på vissa av de projekt som är kopplade till säkerhetsläget, och framförallt med tanke på den situationen som är i världen nu. Det handlar om säker digital kommunikation och möten, och att bygga verksamhetsplaner de kommande åren som också påverkats en del av situationen som är i omvärlden just nu, säger Magnus Tegnvallius. 

Vilka utmaningar innebär det?

Vi är en rätt liten kommun och pengar är alltid en frågeställning. Ofta är säkerhetslösningar både dyra och tar lite tid att implementera. It-lösningar i all ära, men det handlar ju också mycket om att ändra beteendet hos våra användare, och där är också en utmaning att få in det i organisationen.

Men Thai, enhetschef, Karolinska Universitetssjukhuset. Vad blir viktigast för er organisation andra halvan 2022?

Leveransproblemen oroar oss lite fortfarande. Att vi måste se över våra avtal och se över hur vi ska tänka så att vi kan ha en försörjning för våra verksamheter helt enkelt. Det är den största utmaning för oss just nu, säger Men Thai. 

Hur löser man en sådan utmaning?

Att ha en väldigt bra dialog med våra leverantörer och se över vad vi kan göra. Man får titta på de avtal vi har och se om vi kan göra mer kring de avtalen för att lösa de problemen som kommer fortsätta att uppstå på grund av världsläget.

2 juni 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng