Rise testar virtuella stängsel för får

Gps; Ett Litet Lamm Som Tittar I Kameran

Foto: Adobestock

Genom att förse får och lamm med GPS kan lantbrukare hålla koll på djuren utan att sätta upp stängsel. Förhoppningen är att det ska leda till effektivare boskapsskötsel som gör gott för både djur och klimat.

– Virtuella stängsel kan göra lammproduktion mer lönsam, hållbar och konkurrenskraftig. Igenväxta och svårtillgängliga marker kan betas och på så sätt öka den biologiska mångfalden samt göra landskapet attraktivare för friluftsliv. Vi ser stora möjligheter med den här tekniken, säger Per Peetz Nielsen, etolog och senior forskare på RISE, i ett pressmeddelande.

Bättre bete på många sätt

Försöken med GPS-försedda får och lamm äger rum på södra Gotland. Tekniken bygger på att fåren förses med halsband som gör att det går att följa var de är och snabbt hitta dem som sprungit bort.

Detta kan bland annat öppna upp för att låta fåren beta på annars svåråtkomliga marker, samtidigt som mycket tid sparas när lantbrukaren inte behöver stängsla områdena.

I slutändan innebär det en mer kostnadseffektiv lammproduktion.

– Lammproduktionens roll som naturvårdare i våra landskap är ett viktigt argument för att välja svenskt lammkött i kyldisken och virtuella stängsel kan ge möjligheter att ytterligare utveckla naturbetandet på ett kostnadseffektivt sätt, säger Fredrik Sundblad, branschansvarig LRF Kött.

Källa: Rise

27 juni 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng