Öppna API:er för smidigare matchning på Arbetsförmedlingen

Daniel Hederstedt, Arbetsförmedlinge. Foto: Fredrik Kron/Voister

Arbetsförmedlingen lanserar nu en samverkansportal som ska möjliggöra för andra aktörer som vill föra människor närmare ett arbete, att koppla upp sina system mot myndigheten. Förhoppningen är att det ska leda till att fler kommer in på arbetsmarknaden snabbare.

– Det här är ett nästa steg i hur vi knyter våra fristående aktörers verksamhet närmare vår, och vice versa. Tidigare har det varit så att dessa aktörer har varit tvungna att använda sig av våra system för att kunna komma åt och använda information, men nu kan de knyta system direkt till vår information. Därmed kan de arbeta på ett sätt som de är vana vid och ha sina egna processer mer effektivt. Hela tanken med det här är ju att på det stora hela att arbetsmarknaden ska bli mer effektiv, säger Daniel Hederstedt, enhetschef data och informationsstyrning på Arbetsförmedlingen.

Vad för typ av aktörer är det som kommer dra nytta av detta?

– Ett väldigt tydligt exempel som vi arbetar med är det vi kallar Kundval Rusta och Matcha. Då är det kunden, alltså den arbetssökande, som själv får välja vem det är som ska rusta denne med förmågor som kan ta hen närmare arbetsmarknaden. Och också matcha mot hur arbetsmarknaden ser ut, för att kunna hitta en väg fram.

Vad har ni för förhoppningar på den här samverkansportalen?

– Vi tror väl inte att det kommer att bli en big bang, utan snarare ett lärande. Det här är ju ett ganska nytt sätt att arbeta på för Arbetsförmedlingen och vi behöver använda oss av ett iterativt förhållningssätt här. Det gäller att se om de gränssnitt, de så kallade API:erna, vi har öppnat upp innehåller rätt information och om det blir lätt och rätt att arbeta med dem. Vi har ett antal parter som ligger lite tidigare i skeendena och som är med och utforskar, och sedan kommer fler att ansluta vartefter.

– Det handlar också om att titta på hur vi utvärderar detta. Tanken är att arbetssökande ska kunna luta sig åt ett ratingsystem för att få lite guidning i vilka aktörer de kan välja mellan och vilka som har upplevts som bra. Även det systemet måste utvärderas. Hur många kommer i arbete, utifrån vad vi låter de fristående aktörerna åtgärda? Det måste också flyta över tid, och här får vi inte en direkt återkoppling, för hur fort någon kommer ut på arbetsmarknaden mäts i månader, eller ibland år. Vi behöver ha tålamod och samtidigt vara utforskande och iterativa.

Är målet då att få ut ett antal i arbete under ett år eller?

– Det beror på. I det här fallet med Kundval Rusta och Matcha blir det inte så mycket lättare än att vi kan ha mål om att vi ska ha si och så många arbetssökande i absoluta tal. Det är svårt att sätta exakta mål på hur många som ska komma närmare arbete. Det vi vill se är en förbättring.

Hur har ni arbetat med informationssäkerhet, givet bland annat att andra aktörer ska in i era system?

– Det är en komplex fråga. Det handlar om å ena sidan att balansera personlig integritet mot å andra sida fri information som kan skapa så mycket nytta som möjligt. Då blir det en gränsdragning. I detta fall handlar det om personuppgifter som naturligtvis måste hanteras med kundens medgivande. Men det handlar också om att vi måste agera som en kontrollmyndighet där vi ser till att de fristående aktörerna gör ett myndighetsuppdrag på ett korrekt sätt. De blir en sorts personuppgiftsbiträde i den meningen.

20 juni 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron/Voister, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng