IVA: Staten måste ta mer digitaliseringsansvar

Riksdagens Kammare

RIksdagens kammare. Foto: Mostphotos

Staten måste ta ett större ansvar för digitaliseringen av välfärden, slår Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) fast i en ny rapport. Som det är idag går välfärdstjänsternas digitalisering för sakta vilket hotar kvaliteten och tillgängligheten inom vård, skola och omsorg.

– Hittills har staten inte utövat det ledarskap som krävs när det gäller digitaliseringen av vår välfärd. Varken demografi, ekonomi, folkhälsa eller tillgång på arbetskraft tillåter att vi driver välfärdstjänsterna på samma sätt som idag, säger Peter Larsson, IVA-ledamot och ordförande för IVA-projektet Digitalisering – möjliggörare i framtidens välfärd, som tagit fram rapporten.

IVA skriver i sin rapport att digitalisering av välfärdstjänster kräver samordning och resurser. Sveriges förvaltningsmodell innebär att många aktörer ska ha viljan, resurserna och kompetensen för att göra nödvändiga förändringar, men gällande digitalisering har förändringarna gått för långsamt. Därför behöver nu staten ta mer initiativ, vilket även innefattar riktade medel, för att höja tempot och kvaliteten i digitaliseringen.

AI och ML

Vidare skriver IVA att användning av stora datamängder med hjälp av AI och maskininlärning kan öka kvaliteten och tillgängligheten i välfärdstjänsterna. För att nå dit behöver det bli möjligt att nyttja persondata i många system, vilket sällan går idag.

Här behöver arbetet med en digital infrastruktur som gör det möjligt att använda gemensamma data i olika applikationer skyndas på. Ett arbete som redan har påbörjats i statlig sektor men även här går det för långsamt, samtidigt som varken kommuner, regioner eller privata företag är tillräckligt engagerade, enligt IVA.

– Det juridiska regelverket kring personuppgifter behöver kunna hantera den snabba digitala utvecklingen. Lagar och regler måste kunna hantera balansen mellan individens rätt till integritet och samhällets behov av att använda data i exempelvis medicinsk forskning. Idag väger det över för mycket åt individen. Det innebär att vi missar många möjligheter till förbättringar inom vård, skola och omsorg, säger Peter Larsson.

Minska digitalt utanförskap

IVA menar även att mer kan göras för att minska det digitala utanförskapet. Här syftar man inte enkom på äldre personer utan även andra grupper. IVA ställer sig två frågor:

Vilka regler och tjänster krävs för att grupper med funktionsvariationer ska få likvärdig tillgång till välfärdstjänster? Hur ska den som inte kan eller vill skaffa sig en bredbandsuppkoppling via en kommersiell aktör få tillgång till de digitala tjänsterna?

– Det är viktigt att alla kan använda välfärdstjänsterna. Vi föreslår därför att regeringen tillsätter en snabbutredning som kan ta fram förslag på åtgärder för att minska det digitala utanförskapet, säger Peter Larsson.

21 juni 2022Uppdaterad 16 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng