FRA börjar hjälpa privata företag

Personer På Stan

Foto: Adobestock

Försvarets radioanstalt (FRA) ska börja hjälpa även företag, föreningar och stiftelser med cybersäkerhet. Fram tills nu har man endast hjälpt statliga bolag och myndigheter. 

Regeringen har beslutat att FRA framöver ska kunna ge stöd även till privata företag, föreningar och stiftelser. 

 Jag välkomnar regeringens beslut. Att vi nu med vår expertkunskap inom cyberområdet kan stödja fler är bra för Sverige och förbättrar svensk cybersäkerhet, säger generaldirektör Björn Lyrvall.

FRA kommer att erbjuda bland annat rådgivning, analyser och tester av system. 

Man kan även hjälpa till vid installation av det som man kallar för TDV (tekniskt detekterings- och varningssystem), ett avancerat system som upptäcker och varnar för de mest avancerade angreppen. Detta system finns redan på ett antal myndigheter. 

1 juli börjar den nya förordrningförändringen att gälla. Det är dock ännu oklart hur mycket FRA:s tjänster kommer att kosta för privata aktörer. 

Källa: FRA

3 juni 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng