Experterna om läget för kryptovalutorna

Krytpovalutor; Totte Och Frida Och Bitcoins

Kryptoexperten Totte Löfström och sparekonomen Frida Bratt. Foto: Trijo, Nordnet Bank

Enligt CNBC har värdet av kryptovalutor sjunkit med 2 000 miljarder dollar de senaste månaderna. Hur påverkar inflationen kryptovalutorna och kan rasen påverka förtroendet för blockkedjor i stort? Voister frågade en kryptoexpert och en sparekonom om vad det är som händer.

Totte Löfström, kryptoexpert och grundare av den svenska kryptobörsen Trijo.

Hur påverkar inflationen investeringar i kryptovalutor?

I teorin borde hög inflation leda till att människor söker sig bort från att förvara sina värden i vanliga pengar, och därmed placerar dem i till exempel aktier, råvaror och kryptovalutor. Just nu präglas dock alla marknader av oro för att länder världen över ska ta i med hårdhandskarna för att bekämpa inflationen med kraftigt höjda räntor, och att detta i sin tur ska leda till att riskbenägenheten minskar radikalt. Ju mer räntorna höjs, desto mer värt blir det att ha pengarna på ett vanligt bankkonto i stället för att investera dem i sådant som har en större inneboende risk.

Är det förväntat att kryptovalutor går dåligt när övriga delar av ekonomin hackar?

Ja, det skulle jag säga. Även om bitcoin tidigare har beskrivits som en säker hamn som är bortkopplad från vad som sker på till exempel aktiemarknaderna, har alla marknader, inklusive den för bitcoin, gått hand i hand med varandra de senaste åren. Min tolkning är att vi just nu befinner oss i en likviditetskris där likvida medel har blivit det nya svarta som alla vill ha, och därför säljer folk andra tillgångar. När säljtrycket blir stort skapar det så klart nedgångar, vilka har en tendens att skrämma marknaden och skapa ytterligare nedgångar. Det som blir verkligt intressant att se är om bitcoin, när saker lugnar ner sig lite, beter sig som traditionella säkra-hamn-tillgångar som guld brukar bete sig: att återhämtningen blir snabbare och starkare jämfört med aktiemarknaderna. Vi såg detta hända i samband med Coronakraschen 2020, men ett tillfälle är så klart för lite för att dra några tvärsäkra slutsatser.

Totte Löfström, Kryptoexpert

Totte Löfström, kryptoexpert.

Vad är dina tips till dem som äger kryptovalutor?

Det beror på vad det är man äger för kryptovalutor. Historiskt har kraftiga nedgångar rensat bort nära på alla "coins" och "tokens" förutom bitcoin, så sitter man på någon obskyr liten kryptovaluta är risken stor att den aldrig kommer att återhämta sig igen, och då kanske det kan vara smart att acceptera detta och ta den förlusten. Äger man däremot bitcoin brukar det bästa i tider av stormiga marknader vara att gå ut på en promenad och njuta av solskenet i stället för att oroa sig. Bitcoin har krashat tidigare men har också alltid kommit tillbaka igen, och jag tycker inte att någonting är så radikalt annorlunda den här gången att vi behöver oroa oss för något annat utfall.

Innebär de sänkta värderingarna av enskilda kryptovalutor ett större slag mot blockkedjor som teknisk lösning, skulle du säga?

Nja, jag tror att intresset för att starta bitcoin- och kryptovaluterelaterade företag minskar ganska ordentligt i tider av nedgångar, men samtidigt innebär sådana tider också att mycket skräp rensas ut och försvinner. Det bör också sägas att jag inte har speciellt höga tankar om blockkedjor som metod för att lagra information. Många tycks tro att information lagrad på en blockkedja per automatik är mer säker eller mer sann, men så är inte fallet. En blockkedja är i grund och botten bara en långsam och dyr form av databas, så man bör ha väldigt goda skäl för att välja detta framför traditionella databaser. Det som gör bitcoin speciellt, jämfört med de flesta andra kryptovalutor och kryptoprojekt, är att bitcoin kombinerar blockkedjan med verklig decentralisering och med fungerande ekonomiska incitament för företag och privatpersoner att hjälpa till att hålla igång nätverket. Utan denna decentralisering och dessa incitament är det i princip alltid bättre och billigare att välja att lagra sin information i en vanlig databas i stället.

Frida Bratt, sparekonom, Nordnet.

Hur påverkar inflationen investeringar i kryptovalutor?

När inflationen stiger ökar pressen på centralbankerna att höja räntorna. Högre räntor gör att riskaptiten på exempelvis aktiemarknaden minskar – höga räntor är generellt sett dåligt för börsen. Och det har blivit väldigt tydligt att börsen och kryptovalutor följs åt. De är båda beroende av en hög riskaptit hos investerare. På så sätt påverkar inflationen även kryptomarknaden. Sedan finns det de som menar att krypto är inflationsskyddande, på samma sätt som guld, eftersom exempelvis bitcoin endast finns i begränsad mängd. Den mekanismen har vi inte direkt sett i åtminstone den här fasen.

Är det förväntat att kryptovalutor går dåligt när övriga delar av ekonomin hackar?

Givet att en förutsättning för kryptomarknaden visat sig vara hög riskaptit, och denna riskaptit avtar när folk får mindre för pengarna, aktiemarknaden går dåligt och tillväxten förväntas avta, finns ju sambandet där. Men sedan menar ju som sagt många att kryptomarknaden inte korrelerar med övriga centralbanksstyrda finansiella marknader. Men det har den visat sig göra åtminstone indirekt.

Frida Bratt, Nordnet

Frida Bratt, sparekonom, Nordnet.

Vad är dina tips till dem som äger kryptovalutor?

Kryptovalutor är en väldigt riskfylld investering, som med det sagt förstås kan löna sig på sikt. Tekniken är onekligen intressant. Men personligen tycker jag det är oerhört svårt att veta vad exempelvis bitcoin ska vara värd. Du kan inte räkna på en bitcoin i termer av framtida kassaflöden på samma sätt som du kan räkna på en akties värdering. Därtill är kryptomarknaden liten, vilket gör att enskilda transaktioner kan skapa stora rörelser. Marknaden är inte heller transparent och det finns inget konsumentskydd. Allt detta var man förhoppningsvis medveten om när man köpte sin kryptovaluta. Man får, precis som med andra investeringar, ställa sig frågan om samma förutsättningar finns kvar som när man gjorde investeringen.

Innebär de sänkta värderingarna av enskilda kryptovalutor ett större slag mot blockkedjor som teknisk lösning, skulle du säga?

Det behöver det inte innebära. Jag tror de flesta är medvetna om att själva kryptovalutan och tekniken bakom är två olika saker. Det finns en stor nyfikenhet på blockkedjetekniken, och vad den kan göra, även om den för väldigt många förkroppsligas i bitcoin. Men vad som krävs för att kryptovalutorna, och då även tekniken bakom, ska tas in i de riktiga finrummen är ett ökat konsumentskydd och regleringar. Det är ju möjligen en del av kryptoentusiasterna emot, men vill man att krypto ska bli något mer än vad det är, så behövs regleringen.

22 juni 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerkryptovalutorFoto Trijo, Nordnet Bank, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng