Digitalisering i offentlig sektor backar

Skolelev Räcker Upp Hand I Klassrum

Foto: Mostphotos

Offentlig sektors förmåga att utveckla och använda digitala tjänster och verktyg har försämrats under det senaste året, visar en ny rapport. En anledning är att utvecklingsinsatser bortprioriterats under covidpandemin.

– De offentliga organisationerna har varit nödgade att fokusera på kortsiktiga omställningsfrågor för personal och verksamhet, varför de har nedprioriterat det digitala utvecklings- och förändringsarbetet, säger Johan Magnusson, professor i informatik på Göteborgs universitet.

Varje år presenterar Göteborgs universitet statusrapporten Digital mognad i offentlig sektor som ska ge en helhetsbild av kommuners- regioners- och statliga myndigheters förmåga att dra nytta av digitaliseringen. Rapporten ska visa hur väl de lyckas hantera övergången från analoga till digitala välfärdstjänster och utveckla verksamheten med hjälp av teknik.

Backar 2 procent

I år visar rapporten att offentlig sektors digitala mognad minskade med två procentenheter under 2021, från 53 till 51 procent. En viktig faktor i detta är att det var coronapandemins andra år.

– Innan pandemin fanns det en utbredd känsla av att Sverige var på rätt väg med digitaliseringen. Nu finns det fakta på att vi går i fel riktning, vilket är första steget till ett uppvaknande, säger Johan Magnusson.

Svårt med nya och gamla tjänster

6 000 svarande från 126 organisationer inom offentlig sektor har deltagit i årets rapport, där det framkommer att organisationerna haft svårigheter med att utveckla nya tjänster parallellt med arbetet med de redan existerande tjänsterna.

– Det betyder att tidigare digitala system som finns kvar, exempelvis skolplattformar i kommunerna, tar resurser och hindrar framtida utveckling, säger Johan Magnusson.

Källa: Göteborgs universitet

16 juni 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit, kommun, region

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng