Svenska företag världens näst mest cyberförsäkrade

Folk På Kontor

Foto: Adobestock

Svenska företag är bland de mest försäkrade mot cyberbrott. Här har 91 procent av företagen en försäkring mot cyberangrepp, endast i Chile är andelen högre: 94 procent. 

– I dag inser de flesta företag att ett cyberangrepp kan slå hårt och få svåra konsekvenser för verksamheten. Mot den bakgrunden är det rimligt att skaffa sig ett försäkringsskydd. Det mest positiva är samtidigt att försäkringsfrågan bidrar till att fler företag arbetar aktivt för att höja den egna säkerheten. Att förebygga och stoppa angreppen är fortfarande betydligt bättre än att luta sig mot en försäkring. Även om man som drabbad får ersättning täcker det sällan den totala kostnaden för angreppet, säger Revo Biglarian, ansvarig för Sophos i Sverige.

I Sophos studie framgår även att nästan alla företag globalt (98 procent) har fått någon form av ersättning från sin cyberförsäkring. En nästan lika hög andel, 94 procent, tycker att det blivit svårare att teckna en cyberförsäkring.

Mindre pengar åt lösensummor – mer åt städning

Allt fler företag får ersättning för att handskas med följderna av en attack medan färre ersätts för att betala själva lösensumman. Under de senaste 24 månaderna har andelen företag som ersatts för att hantera kostnaderna från ett angrepp ökat från 67 procent till 77 procent. Däremot har företagen som får ersättning för lösensumman de betalat minskat från 44 procent till 40 procent.

– Rådet är fortsatt att inte betala lösen. Det är av flera skäl inte hållbart. Dels för att det göder hela den ljusskygga industri som profiterar på ransomware, dels för att en betalning inte på något vis garanterar att man får tillbaka sin data. Att teckna en försäkring främst för att ha råd att betala lösen är därför ingen bra idé. Det är betydligt smartare att se över och höja den egna säkerheten. Skulle man ändå drabbas kan försäkringen vara ett sätt att minska kostnaden för att städa upp, säger Revo Biglarian.

Studien omfattade 5 600 it-ansvariga i 31 länder, varav 100 medverkande var från Sverige.

Källa: Sophos

23 maj 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng