Smartare BI-analyser för verksamheter med nytt ramverk

Christian Lannerholt Och En Man Vid En Dator

Christian Lennerholt vid Högskolan i Skövde. Foto: Högskolan i Skövde.

Så kallad Self-Service Business Intelligence (SSBI) innebär att användare själva gör analyserna av affärsdatan, när specialisterna inte med. Forskaren Christian Lennerholt har tagit fram ramverk för att lyckas med en sådan SSBI-satsning.

– Även om SSBI erbjuder flera fördelar jämfört med traditionell BI har många organisationer fortfarande svårt att implementera och använda SSBI. Processen är inte enkel och det finns inte någon klar plan för hur fördelarna med SSBI uppnås. Målet med min avhandling är därför att underlätta implementeringen och användningen av SSBI, säger Christian Lennerholt, doktorand i informationsteknologi i Skövde, i ett pressmeddelande.

Växande område

SSBI, Self-Service Business Intelligence, är ett växande område som blivit större i takt med att användare inom olika verksamheter vill kunna göra analyser på sina data utan att alltid behöva ta hjälp av it-avdelningar och BI-specialister.

Fördelen med att få SSBI att fungera är att medarbetare i en organisation kan arbeta effektivare och mer självständigt.

Utmaningar och framgångsfaktorer

Christian Lennerholt har i sin avhandling Facilitating the Implementation and Use of Self Service Business Intelligence identifierat och formulerat två delmål för den som vill prova metoden: utmaningar och framgångsfaktorer.

Utmaningarna är 37 till antalet och har delats in i fem kategorier: åtkomst och användning av data, datakvalitet, användarens självförsörjande, skapa rapporter, och utbildning.

Utifrån utmaningarna har sedan olika tillvägagångssätt skapats för att hantera dem på bästa sätt. 

Målet är att underlätta implementeringen och användningen av SSBI.

– Om organisationer använder den metod jag tagit fram kommer de bli bättre förberedda för sin SSBI-resa. Det är bättre att vara förberedd och ha kunnat planera än att hantera oförsedda och plötsliga problem under resans gång. Utmaningar samt framgångsfaktorerna, i kombination med alla riktlinjer, underlättar införandet och användningen av SSBI och ökar chanserna för en lyckad SSBI-satsning.

”SSBI är himmelriket”

Efter disputationen i början på maj kommer Christian Lannerholt att fortsätta sin forskning på området.

– Jag brinner verkligen för SSBI då dess fördelar är himmelriket jämfört med traditionell BI. Att förenkla användningen av SSBI är något som ligger mig varmt om hjärtat. Därför blir det naturligt för mig att fortsätta att bedriva forskning inom området. Det skulle även vara spännande att få följa med en organisation från början av deras SSBI-resa där resultat från min forskning används och studeras ytterligare.

Källa: Högskolan i Skövde

3 maj 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, Högskolan i Skövde

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng