Sarah Shields på Dell om ledarskap och jämställdhet

Under Dell Technologies World pratade Sarah Shields, Vice President Central and Northern Europe, om hur teknikutvecklingen förändrar ledarrollen, hur man som organisation skapar gemensamma mål i en hybrid värld och hur branschen kan locka och behålla fler kvinnor framöver. 

Vilken är den viktigaste egenskapen hos en ledare idag?

– Jag skulle säga att förtroende är den allra viktigaste egenskapen. Som ledare behöver du förtjäna förtroende, och du i din tur behöver lita på dina medarbetare. Det innebär att ge dina medarbetare utrymme att agera. Du behöver också förstå hur och var och en av dem utvecklas mest och bäst. Hur blir du den coach som han eller hon behöver för att nå dit?

– En bra ledare tar dig inte dit du vill vara. En bra ledare tar dig dit du bör vara. Ömsesidigt förtroende är grunden för den utvecklingsprocessen. Allt det här kretsar kring goda relationer. Ju mer samtal och kommunikation, desto större blir förtroendet. Det är mitt enskilt viktigaste råd om gott ledarskap.

Har digital teknik förändrat ledarrollen?

– Teknik har en gång för alla förändrat hur vi agerar som individer. Se bara på de senaste två åren. Visst hade vi redan tidigare möjligheter att använda plattformar som till exempel Teams och Zoom. Men nu är den virtuella världen en mycket stor del av vår kommunikation.

– Den stora utmaningen nu är att via ett Zoom-fönster förmedla vem vi är. Hur skapar vi förtroende via en skärm? Vi ser inte varandras kroppsspråk, och då är det svårt att uppfatta det underförstådda och inte enbart det som sägs i ett samtal.

– Sms, sociala medier och olika enheter som plattor, smarta telefoner och klockor, har också bidragit till den här utvecklingen.  Det gäller också att vara medveten om att olika grupper, från yngre till äldre, har olika relationer till de här kanalerna och olika förväntningar på deras trovärdighet.

Hur skapas en gemensam vision för organisationen?

– Det är både den viktigaste och den svåraste utmaningen. I takt med att arbetsplatsen blir alltmer hybrid behöver varje organisation utveckla en tydlig personlighet och kultur. Svaret finns i frågor om identitet, om kulturella koder, och om hur organisationens värderingar omsätts i verkligheten. Det måste få ta tid att göra det här mycket viktiga grundjobbet.

– Kommunikation är en förutsättning för att utveckla en gemensam kultur. Ledaren behöver ta sig tid att prata med sina medarbetare och verkligen ta reda på hur de mår och känner sig. Missa inte chansen till informellt småprat, som är en utmaning med hybridarbete. Det finns en stor risk att det blir för mycket ”business” och för lite mellanmänskligt. Och det för oss tillbaka till företagskulturen, som i grund och botten handlar om att känna tillhörighet.

Vad behövs för att göra it-branschen mer jämställd?

– Från dag ett har jag älskat att arbeta i den här branschen. När jag började var jag som regel ensam kvinna i de allra flesta sammanhang. Det störde mig inte, men det glädjer mig att vi blir fler och fler kvinnor. Jag får intrycket att många av dem hamnar här lite av en slump. Utmaningen nu är att fler kvinnor ska se it-branschen som sitt förstaval.

– Det gör vi om it-branschen uppfattas som trygg, attraktiv, och välkomnande. Det betyder mycket för mig att så många företag arbetar stenhårt med de här frågorna och med inkluderande företagskulturer. Jämställdhet behöver vara en del av organisationens DNA för att vara trovärdig.

– I mitt team finns helt fantastiska kvinnliga medarbetare, och i ledningsgruppen är vi redan 50/50. Vi är noga med att inkludera kvinnor i vår rekrytering. Du får jobbet på kompetens, begåvning, och erfarenhet, men det ska finnas kvinnor bland kandidaterna. Det är vårt ansvar som arbetsgivare att på olika sätt se till att kvinnor vill söka jobb hos oss.

– När ett företag väl anställt duktiga kvinnor, gäller det också att behålla dem. Vad kan arbetsgivaren erbjuda för att kvinnliga medarbetare ska utvecklas och må bra i en mansdominerad bransch? Det gäller att vara lyhörd för nyanserna, men små insatser kan göra stor skillnad för att behålla värdefulla medarbetare.

För oss är inte jämställdhet en fråga om snygg marknadsföring. Det är en integrerad del av vår företagskultur.

Varför har Dell lyckats så bra?

– För Dell handlar det om en enda fråga – vad behövs för att göra it-branschen till ett förstaval för fler kvinnor? För oss är inte jämställdhet en fråga om snygg marknadsföring. Det är en integrerad del av vår företagskultur.

– Enligt Dells hållbarhetsmål, våra Moonshot Goals, ska minst hälften av medarbetarna vara kvinnor om åtta år, till 2040 ska andelen kvinnliga chefer vara minst 40 procent. För att lyckas har vi bland annat förändrat rekryteringsarbetet för att attrahera fler kvinnliga sökande.

– Vi erbjuder också olika typer av riktade insatser. Vilka verktyg behöver du som ensam kvinna i rummet för att göra din röst hörd? En del handlar om mentorskap, självklart för alla våra medarbetare men med extra fokus på kvinnorna. Vi ser också till att både kvinnor och män deltar i våra olika utbildningssatsningar.

Vilka är dina bästa råd till andra kvinnor i it-branschen?

– Mitt bästa råd är att satsa stenhårt. Våga fråga när du ser ett tillfälle som intresserar dig. Det värsta som kan hända är att svaret blir nej, men om du inte frågar är risken större att du missar bra möjligheter.

– Varje dag är en pågående anställningsintervju. Du träffar hela tiden människor som kan öppna viktiga dörrar för dig i framtiden. Därför måste du alltid steppa upp, även om du har en dålig dag.

– Du kommer alltid sticka ut. Det är både utmaningen och möjligheten med att vara i minoritet. Hitta ett stöttande nätverk där alla kan lita på varandra, och se till att ha roligt. På så sätt har jag träffat några av mina allra bästa vänner, säger Sarah Shields.

20 maj 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Therese BengtnerdigitFoto Fredrik Kron/Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng