Så vill MSB stärka Sveriges civila försvar

Burkmat Framför En Gul Bakgrund

Foto: Adobestock

MSB har skickat in förslag på åtgärder som ska stärka det civila försvaret till regeringen. Några av dessa är investeringar i reservkraft, drivmedelsförsörjning och sensorer vilket ska kunna upptäcka försök till intrång i Sveriges kritiska infrastruktur. 

– För att åstadkomma ett robust modernt civilt försvar krävs att all verksamhet, både offentlig och privat, börjar beakta beredskapshänsyn i sin verksamhet. Därför föreslår vi ett brett åtgärdspaket som spänner över samtliga sektorer, säger MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

MSB har rapporterat in ett åtgärdsförslag till regeringen för att stärka det civila försvaret under åren 2023-2025. Om alla förslag genomförs beräknas kostnaden för 2023 landa på 6,2 miljarder kronor. 

Utöver reservkraft och robust drivmedelsförsörjning innefattas bland annat även datahallar med redundans (slås en ut ska minst en extra finnas), utbyggnad av kommunala trygghetspunkter där allmänheten kan uppsöka skydd, och livsmedelsförsörjning inklusive vatten.

Informations- och cybersäkerhet

Av de dryga 6 miljarderna 2023 föreslås 367 miljoner gå till informations- och cybersäkerhet, vilket exempelvis kan handla om sensorer för att snabbt kunna identifiera it-attacker mot kritisk infrastruktur.

916 miljoner föreslås i sin tur gå till säkerhetsskydd, vilket innefattar skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot exempelvis spioneri, sabotage och terroristbrott. Säkerhetsskydd omfattar informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet med mera.

Sammanlagt har ett 70-tal myndigheter tagit fram över 700 åtgärdsförslag.

Källa: MSB

17 maj 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng