Regeringsförslag: utökad datadelning inom vården

Läkare Och Sjuksköterska; Lena Hallengren Copy

Socialminister Lena Hallengren (t.h.). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Det ska bli lättare för forskare och vårdinrättningar att dela data med varandra för så kallad sekundäranvändning. Det vill regeringen som nu startar en utredning i frågan.

Att upprätta möjlighet för så kallad sekundäranvändning, innebär helt enkelt att det blir möjligt för vårdinstanser att dela data sinsemellan, för att på så sätt dels göra det lättare att bedriva forskning, dels skapa ett bättre underlag för beslut.

– Det händer just nu oerhört mycket inom den datadrivna hälso- och sjukvården. Det är viktigt att lagstiftning och infrastruktur hänger med. Med ökad sekundäranvändning av hälsodata kan till exempel forskning och innovation inom precisionsmedicin stöttas, för ännu mer avancerade och pricksäkra diagnoser och behandlingar, säger socialminister Lena Hallengren.

Idag är det inte lika enkelt att dela data vårdinstanser emellan, eftersom både geografi och begränsningar i vilka enheter inom vården som får se vilken data, kan sätta stopp.

Klart 2023

Detta ska nu ses över och i utredningen ingår uppdraget att analysera både hur data kan delas smartare inom vården, och hur den kan komma forskningen till gagn.  

Uppdraget ska slutredovisas senast den 23 september 2023.

Källa: Regeringskansliet

13 maj 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, Kristian Pohl/Regeringskansliet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng