Google, Huawei och TechSverige om svaret på kompetensförsörjningen

Techarenan Åsa Kenneth Anna

Kenneth Fredriksen, Huawei; Anna Wikalnd, Google; Åsa Zetterberg, TechSverige. Foto: Techarenan

För att Sverige ska klara av att upprätthålla en konkurrenskraftig och framåtlutad it-bransch måste vi bli bättre på att kompetensutveckla och förenkla för utländsk konkurrenskraft. Det menar representanter från Google, Huawei och TechSverige när ämnet diskuteras under Techarenan Summit 2022 i Stockholm. 

– Vi har precis sammanställt en rapport med mer än 1 000 små och medelstora bolag i Sverige representerade, som förklarat vad de behöver för att fortsätta sina resor. På förstaplats hittar vi digitala färdigheter, följt av en fungerande fysisk och digital infrastruktur, och bättre hjälp med regleringar och lagar, säger Anna Wikland, Country Director, Google, från scen.

På Techarenan Summit samlas inflytelserika personer och diskuterar aktuella ämnen som rör it, tech och samhället. En av diskussionerna handlade om hur vi ska få fram och skapa färdigheter, dels för arbeten där det redan idag finns en brist, dels för framtidens arbete.  

90 procent av jobb kräver digitala färdigheter 

För Anna Wikland på Google kommer det så kallade livslånga lärandet vara ett nödvändigt krav för att svenska verksamheter ska kunna fortsätta vara globalt konkurrenskraftiga. 

– 90 procent av alla jobb inom en snar framtid kommer att kräva någon sorts digital färdighet. Det betyder att vi aldrig är färdiga, ingen av oss. Vi måste lära oss nya saker hela tiden och lära oss att använda nya verktyg. Medarbetare måste få möjlighet att utbilda sig på arbetstid, och därför måste det finnas möjlighet till utbildningar som är gratis, inte bara när du är ung, utan också när du är vuxen.   

Lära oss av Asien 

En av personerna på scen var också Kenneth Fredriksen, Director Nordics and Baltics, Huawei, som pekade på hur vi i Europa kan lära oss av Asien. 

– Vi måste skapa en kultur som främjar kompetensutveckling och skapar motivation för det, och en känsla av att det är bråttom. Det är en punkt som skiljer Europa och Asien ganska mycket åt. I Europa är vi vana av att vi utifrån blir tillsagda vad vi behöver veta och vad vi ska lära oss, medan det i den asiatiska kulturen är mer naturligt att varje individ tar det ansvaret själv. Det tror jag vi kan lära oss mycket av.  

Kompetensen är global 

Medverkade gjorde också Åsa Zetterberg, chef för bransch- och arbetsgivarorganisationen TechSverige. Hon tryckte på att it- och techbranschen måste bli bättre på att nå nya målgrupper i form av fler kvinnor och internationell talang.  

– Vi tävlar idag om kompetens på en global marknad. Därför måste vi bli bättre på att locka kompetens från hela världen. Det måste vara lättare för människor utomlands att komma hit, studera, och etablera sig på den svenska marknaden. Och så behöver vi fortsätta att arbeta med mångfald. Det är fortfarande för få kvinnor i techbranschen.  

Techsektorn i centrum för allt 

Åsa Zetterberg beskriver hur tech har blivit Sveriges nya basindustri. Sedan början av 1980-talet har branschens bidrag till BNP växt med 1 300 procent och 281 miljarder kronor, vilket idag gör den större än alla traditionella basindustrier tillsammans.  

– Tech är verkligen i centrum för svensk ekonomi. På TechSverige vill vi sprida denna kunskap, inte minst till politiker så att de inser att vi måste prioritera digitala färdigheter och utbildningar. Annars flyttar kom

10 maj 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Techarenan

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng