Fyra år sedan införandet – så går åsikterna om GDPR

Fyra Ljus På Bakelser

Foto: Adobestock

GDPR trädde i kraft för fyra år sedan. I en ny undersökning framkommer att 70 procent av vd:ar och marknadschefer tycker det är viktigt att respektera individers integritet på nätet, och 74 procent anser att det kan vara en konkurrensfördel att göra det.

– Majoriteten av respondenterna i undersökningen upplever att efterlevnaden av det regulatoriska ramverket kan gå hand i hand med effektfulla marknadsaktiviteter. Strax över hälften av de svarande menar att bedriva sin verksamhet i linje med dataskyddsförordningen har en positiv effekt på affären och kan ses som en konkurrensfördel, säger Maciej Zawadziński, vd på Piwik Pro.

I Piwik Pros nya undersökning svarar 75 procent av deltagarna att de tycker att lagar som GDPR behövs. Sju av tio anser att det är viktigt att respektera individers integtietet på nätet, samtidigt som nästan tre av fyra tycker att det kan vara en konkurrensfördel att göra det. 

Dock verkar efterlevnaden av GDPR vara sämre gällande diverse marknadsföringssystem som företag använder. Av de svarande i undersökningen använde 57 procent e-postutskickssystem, 41 procent sociala medier och 28 procent CRM-system. Dock har endast 49 procent kontrollerat att systemen följer GDPR, och av dem har hälften gjort förändringar baserat på kontrollen.

I undersökningen svarade totalt 260 vd:ar och marknadschefer från 27 länder.

Källa: Piwik Pro

25 maj 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng