160 000 svenskar vill leva hela livet i metaverse

Personer Jobbar I Metaverse

Foto: Adobestock

Upp till 160 000 svenskar kan tänka sig att spendera hela sina liv i metaverse, visar en ny rapport från Samsung. Dessutom tror hela 30 procent att de kommer tillbringa upp till fem timmar om dagen i det som kallas uppföljaren till dagens internet. 

Två av fem svenskar känner inte till begreppet metaverse, och jämför man mellan olika åldersgrupper har yngre personer mer kunskap och större intresse för det.

Metaverse är en vidareutveckling av dagens internet och populariteten och användandet kan komma att växa i takt med kommande generationsskiften, säger Oscar Nöjd, Head of Sales and Business på Samsung Electronics Nordic.

Hela livet i metaverse

2 procent av svenskarna kan tänka sig att leva hela sina liv i metaverse, vilket applicerat på hela befolkningen kan innebära en siffra på uppemot 160 000 personer. 

30 procent tror att man kommer tillbringa upp till fem timmar per dag där. I åldersgruppen 18-29 år är siffran istället 52 procent, och bland 50 till 64-åringar är siffran 20 procent. Varannan tillfrågad tror att metaverse kommer att finnas i våra liv om 15 år, i högre eller mindre utsträckning.

"Svårt att greppa betydelsen av ny teknik"

Det är svårt att greppa betydelsen av nya tekniker när de är i sin linda. En mer intressant fråga, som inte går att svara på idag, är hur stor skillnad det kommer vara på metaverse 2030 jämfört med 2050 och om vi då ens minns hur internet såg ut 2022, säger Oscar Nöjd. 

I Samsungs nya rapport Digital närkontakt – Svenskars syn på metaverse har man gjort ett riksrepresentativt urval av befolkningen 18 till 99 år i alla nordiska länder. Från Sverige deltog 1 011 personer.

18 maj 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng