VR som breddar kulturutbudet och utvecklar skolan

Kvinna Med Vr Headset Tillsammans Med Unge

Foto: Adobestock

Eskilstuna och Kungsbacka kommun arbetar med VR inom undervisning och kultur. I dagsläget används tekniken främst för elever som har svårt att ta sig till skolan av olika anledningar. Framåt ser kommunerna att VR kan bidra inom studie- och yrkesvägledning. Dessutom vill de tillgängliggöra kulturupplevelser genom tekniken och göra publiken bredare.

Kungsbacka och Eskilstuna kommuns utbildningsförvaltningar har under ett drygt års tid kört VR-lösningen Inclubit-360 med elever inom grundskola och gymnasium. Den första versionen av tekniken, som man nu kallar Inclubit-360, bygger på att elever kan sitta hemma med VR-headset och koppla upp sig mot en 360-kamera i klassrummet. Här har målgruppen varit två elevkategorier: de med psykisk ohälsa och fysiska hinder.

Nu breddar kommunerna användningsområdena i en uppdaterad version av Inclubit-360. I den nya versionen kan flera elever nå en videoström från kameran och lärare kan släppa in flera elever i samma session. Läraren kan även sätta upp flera kameror på en skola så att elever kan förflytta sig mellan kamerorna.

En lärare kan även dela sin skärm i 360 så att eleven inte behöver kliva ut och in ur videoströmmen som sänds i 360-format. Dessutom kan eleverna göra en handuppräckning, säger Lèv Grünberg, utvecklare på Förskola och Grundskola i Kungsbacka kommun.

Studiebesök och VR-klassrum med elever från andra länder

Därmed kommer användningsområdena för Inclubit att breddas.

Ett exempel är att våra elever skulle kunna gå in i VR-klassrum med elever från andra europeiska länder och lära sig språk på nya sätt, eftersom att flera elever kan mötas i VR-världen. Där kan de utbyta upplevelser immersivt, säger Lèv Grünberg.

Ett annat användningsområde är möjligheten att göra virituella studiebesök exempelvis inom studie- och yrkesvägledning. Det ger den där förhöjda känslan av att kunna besöka olika platser samtidigt som det besparar skolan logistiska utmaningar, säger Ranald MacDonald, digitaliseringsstrateg, Eskilstuna kommun.

OrgioShift-360 för kulturen

I arbetet med den nya versionen har Kungsbacka och Eskilstuna kommun även blandat in kulturförvaltningen för att utveckla en motsvarighet inom kulturområdet, denna kallas OrigoShift-360. Här tänker sig kommunerna att VR kan hjälpa till att sänka tröskeln för personer som av olika orsaker inte har möjlighet att ta del av kulturutbudet idag. Detta kan bero på exempelvis geografisk placering eller fysiska eller psykiska hinder.

Var du lever ska inte behöva påverka om du kan ta del av kultur eller inte. Bor du på landsbygden eller går i en skola som inte ligger i kommunens centrala delar ska du ändå kunna ta del av ett kulturutbud som innefattar scenkonst. Detsamma gäller ditt fysiska eller psykiska mående, säger Peter Rudvall, utvecklingsledare i Kungsbacka kommun, och fortsätter:

Nu när betraktaren själv ska kunna välja perspektiv betyder det att du ena stunden kan sitta på scenkanten, i nästa stund stå bredvid dansarna och i nästa slå dig ned bredvid trummisen. Eller kanske sitta i mitten av en full bänkrad för första gången i livet.

Festival i VR?

Peter Rudvall exemplifierar med en konferens eller festival med flera scener.

Vi vill också kunna knyta flera scener till foajén, så att du kan kliva in och ur olika föreställningar eller evenemang.

En stor del i kulturupplevelsen är också mötet med andra. Därför är vår ambition framåt att få till en foajé i VR, där du kan möta upp dina vänner innan och efter föreställningen. Foajén ska vara flexibel och gå att nyttja på olika sätt. En skolklass skulle till exempel kunna träffa skådespelarna efter en föreställning och diskutera vad de precis har fått ta del av. 

 Vi vill också kunna knyta flera scener till foajén, så att du kan kliva in och ur olika föreställningar eller evenemang. På så vis skulle vi till exempel kunna arrangera en festival eller en mässa tillsammans med Eskilstuna eller någon annan aktör. Värt att nämna är också att det här blir ytterligare en arena för kulturskapare, det ska inte ersätta det vanliga kulturbesöket.

Inclubit och OrigioShift är utvecklade på öppen källkod vilket innebär att det inte blir några större kostnader att drifta tjänsten i egen regi, förutom hårdvaran som behöver köpas in. Under utvecklingen har säkerhet och GDPR-förordningen varit prioriterat.

Vad händer härnäst? 

 Till sommaren 2022 räknar vi med att den nya versionen av Inclubit-360 är redo att testas. Utvecklingen av OrigioShift-360 kommer vi att börja med i höst detta år. Där är vi ett tidigt stadium fortfarande, säger Lèv Grünberg.

27 april 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng