Svenskt AI-projekt för smartare fjärrvärme

AI, Fjärrvärme; Litet Hus På Ritning Med Massa Rör Mm

Nu ska AI testas som ett verktyg för att kunna ta fram bättre beslutsstöd för förebyggande underhåll av fjärrvärmenätet. Bakom projektet står Rise, Energiforsk och en handfull energibolag.

– Det finns mycket data att tillgå om fjärrvärmesystemet och där kan en dator göra analyser och se avvikande mönster mycket snabbare än människor. Det är denna fördel vi hoppas kunna dra nytta av, berättar Kristin Åkerlund på FVB, som deltar i projektet.

Idag gör energibolag löpande tillsyn över fjärrvärmenätet för att kontrollera vilka delar som behöver bytas ut. För att veta när åtgärder behöver sättas in tittar man parametrar som vattenförekomst, luftfuktighet och tjockleken på materialen i rören.

Data från sju energibolag för AI-verktyg

Nu startar ett projekt med målet att undersöka hur mycket av detta som kan kontrolleras med hjälp av AI. Under projektet kommer en digital plattform att utvecklas där datamängder från bland annat sju energibolag samlas, och som sedan kan användas i beslutsunderlag för kommande underhållsplanering.

På plattformen kommer också historiska data om till exempel tidigare fel i näten att samlas.

– För att träna plattformen kommer vi initialt att använda data från några av de energibolag som ingår i projektet. De deltagande energibolagen kommer också att bidra till validering av plattformen. Får vi plattformen att fungera som tänkt, finns det stora vinster att göra för energibolagen, både tidsmässigt och sett till pengar, säger Kristin Åkerlund.

Källa: FVB

1 april 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng