Så motverkar AI it-attacker

Ai, Säkerhet; Folk På Stan Mot Vit Bakgrund2

Foto: Adobestock

Nästan hälften av alla företag tar hjälp av AI för att motverka it-attacker. Men enligt it-säkerhetsbolaget Mimecast går utvecklingen mot den här typen av skydd långsammare än väntat.

– Cyberkriminella använder klassiska beteendemönster, psykologi och teknik för att göra det svårare att identifiera och förhindra attackerna. Artificiell intelligens har blivit en effektiv försvarsmetod bland företag, då den hjälper dem att tidigt upptäcka hot och attacker. AI kan till exempel upptäcka stavfel eller misstänkta bilagor och dessutom, genom att analysera relationen mellan avsändaren och mottagaren, avgöra om avsändaren har haft kontakt med någon i organisationen tidigare, säger Elaine Lee, dataforskare i Mimecasts Cybergraph-team.

– En del cyberkriminella använder även deepfakes och här kan AI avgöra vilka videor som är falska, genom att analysera bilder och ljud. Tekniken kan beskrivas som företagens första försvarslinje, som fångar upp oegentligheter snabbare och mer effektivt än vad människor gör.

Långsammare utveckling än väntat

Mimecast har frågat 1 400 personer, varav 100 i Sverige och Danmark, i olika branscher om hur de ställer sig till AI som verktyg i sin cybersäkerhet, i form av skydd mot till exempel malware och spam. Sedan i fjol använder 46 procent av de tillfrågade verksamheterna, sådana verktyg, och endast 7 procent planerar inte att göra det.

Trots det visar undersökningen att utvecklingen går långsammare än väntat.

Bäst i klassen är tech-, bygg, och tjänstesektorn där fler än hälften av de tillfrågade använder AI-teknik, medan sjukvården, offentlig sektor och detaljhandeln samtliga ligger under 40 procent.

– Det är förvånande att många företag har varit så ovilliga att använda artificiell intelligens i kampen mot IT-bedragare. Vår erfarenhet och undersökning visar att alla företag får fördelar genom att tillämpa AI i sitt IT-säkerhetsarbete. Tekniken hjälper dem att snabbare upptäcka och hantera hot, samt frigör tid åt IT-personalen och reducerar antalet misstag, säger Elaine Lee.

Källa: Mimecast

27 april 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng