Regeringen säger ja till öppna data i offentlig sektor

Khashayar Farmanbar

Sverige genomför ett EU-direktiv för att öka mängden öppna data inom offentlig sektor så att den kan tillgängliggöras för vidareutnyttjande. Regeringen menar att Sverige i och med beslutet tar ett viktigt steg i den digitala omvandlingen av samhället.

– Den digitala ekonomin behöver öppna data. Vi ger nu offentlig sektor ett rättsligt stöd för ett öppet, säkert och effektivt tillgängliggörande av data, säger Khashayar Farmanbar, digitaliseringsminister.

Regeringen har nu beslutat om en proposition för hur den offentliga sektorn ska tillgängliggöra data för vidareutnyttjande. Beslutet bygger på ett EU-direktiv om öppna data från 2019 där syftet är att stärka EU:s dataekonomi genom att öka mängden öppna data.

Inga skyldigheter för myndigheter

Lagen innehåller inga skyldigheter för myndigheter att göra data tillgänglig, och inte heller några rättigheter för enskilda att få tillgång till data.

Lagen ska gälla när en myndighet, ett offentligt styrt organ eller ett offentligt företag frivilligt tillgängliggör data i syfte att de ska kunna vidareutyttjas. I lagen införs då krav på vilka format datan ska tillgängliggöras, vilka avgifter som får tas ut och när det är tillåtet att förena ett vidareutnyttjande av data med särskilda villkor.

– Öppna data är en förutsättning för den fortsatta digitala omvandlingen av samhället och kan skapa nya produkter och tjänster, effektivisera verksamheter och utveckla artificiell intelligens, säger Khashayar Farmanbar. 

Källa: Infrastrukturdepartementet

8 april 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock, Regeringskansliet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng