EDPB välkomnar preliminärt dataavtal mellan EU och USA

USA Och EU Flagga

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) välkomnar det nya preliminära dataöverföringsavtalet mellan EU och USA. Dock flaggar man för att mycket arbete återstår innan ett nytt system för överföringar är på plats. 

– Det är viktigt att känna till att principöverenskommelsen endast är ett första steg i processen att ta fram ett beslut om adekvat skyddsnivå som kan ligga till grund för överföring av personuppgifter till USA, säger IMY:s rättschef David Törngren.

25 mars godkände EU och USA Trans-Atlantic Data Privacy Framework, ett nytt preliminärt dataöverföringsavtal som ska ersätta det nedlagda Privacy Shield.

Lång väg kvar

Nu fortsätter förhandlingarna mellan EU-kommissionen och amerikanska myndigheter att ta fram närmare villkor och förutsättningar för att garantera en adekvat skyddsnivå. När förhandlingarna avslutats ska EU-kommissionen begära ett yttrande från EDPB, och sedan ska frågan behandlas av företrädare för EU-länders regeringar. Först efter det kan EU-kommissionen ta beslut om adekvat skyddsnivå.

– Det är också viktigt att understryka att principöverenskommelsen inte innebär någon förändring för den som nu vill överföra personuppgifter till USA. Fram till att det finns ett nytt adekvansbeslut på plats måste man alltså säkerställa att det finns ett annat verktyg för överföringen som uppfyller kraven i kapitel V i dataskyddsförordningen och att EU-domstolens praxis följs, särskilt Schrems II-domen. EDPB har gett vägledning kring hur domen ska tolkas, säger David Törngren.

Europeiska dataskyddsstyrelsen består av företrädare för dataskyddsmyndigheterna i EU och EES.

Källa: IMY

7 april 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssonsäkerhetFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng