Digitala lösningar minskar ensamhet bland äldre

Sverige befinner sig i en äldreboom. Mellan 2020 och 2030 ökar antalet åttioplussare från 500 000 till 750 000. Detta ställer krav på att fler vårdas hemma, vilket gör att den upplevda ensamheten samtidigt ökar. Digitala lösningar och verktyg kan minska social isolering, glädja äldre och underlätta för vården. Se premiäravsnittet för att få veta mer.

I premiäravsnittet av Studio Voister träffar vi forskaren Petra von Heideken Wågert som varit med och utvecklat appen Fikarummet (som produktnamn stavat Fik@rummet) där äldre kan träffas och umgås digitalt.

Ingegerd Pettersson, en av pilotdeltagarna som testat appen, resonerar om sin upplevelse, och förvaltningschefen för vård och omsorg i Eskilstuna kommun, Johan Lindström, tipsar om hur andra kommuner kan tänka i sin satsning på välfärdsteknik.

Avslutningsvis berättar Staffan Betinger, verksamhetsutvecklare för Atea äldreomsorg om sina erfarenheter av att utveckla verktyg för äldre och om hur Ipads passar en generation som inte är så digital.

13 april 2022Uppdaterad 11 oktober 2023Reporter Therese Bengtner, Tim Lefflerstudio voisterFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng