Branschen om nya dataavtalet mellan EU och USA

Frida Orring Johan Christenson Carl Mikael Dufberg

Frida Orring på Microsoft, Johan Christenson på Cleura och Carl Mikael Dufberg på IBM.

EU och USA har godkänt ett nytt preliminärt dataöverföringsavtal som ska ersätta det nedlagda Privacy Shield. Voister har pratat med Microsoft, IBM och den svenska molnleverantören Cleura om vad det nya avtalet kan innebära, och åsikterna går vitt isär. 

Frida Orring, samhällspolitisk chef på Microsoft. 

Frida Orring Microsoft

Vad tycker du om att EU och USA godkänt ett nytt preliminärt dataöverföringsavtal?

Både för EU och USA är det viktigt att data kan överföras mellan varandra och jag tror, särskilt med tanke på hur vi lever och interagerar över internet idag, att alla verkligen ser fram emot att vi nu är på väg mot ett nytt dataskyddsavtal mellan EU och USA. Från Microsofts sida så ser vi förstås positivt på detta och kommer se till att uppfylla alla de nya delarna. 

Varför?Det är viktigt att demokratiska länder kan utvecklas tillsammans och stå starka genom samarbete och forskning. Nu viktigare än någonsin. Sett till Sverige som är ett så pass litet land är det också viktigt för vår ekonomi och handel.

Kan det accelerera den digitala omställningen i välfärden om den blir juridiskt bindande?Absolut, även om det finns mängder av kunder som redan idag använder molntjänster, som till exempel EU-myndigheterna, så finns det i Sverige ett stort antal digitala projekt inom välfärden som är helt beroende av dataöverföringar och som legat på is i väntan på att ett nytt avtal ska komma på plats.

Vad måste ske nu?Den detaljerade överenskommelse som utarbetats under dryga året ska helt enkelt införlivas nu. EU tar fram den dokumentation som behövs för ett så kallat adekvansbeslut – ett beslut från EU-kommissionen om att USA har ett fullgott skydd för personuppgifter – och USA behöver göra de ändringar man har kommit överens om för att skydda personlig integritet och medborgerliga rättigheter. Som kund så bör man sätta sig in i om ens leverantör ansluter sig till det nya dataskyddsramverket för överföringar. Microsoft följer utvecklingen nära och kommer löpande uppdatera sina kunder också om Microsoft EU Data boundary som blir klart under året.

Johan Christenson, grundare av det svenska molnföretaget Cleura, som tidigare hette City Network. 

Johan Christenson

Vad tycker du om att EU och USA godkänt ett nytt preliminärt dataöverföringsavtal?Det är såklart positivt att båda parterna vill försöka lösa knutpunkterna. Det blir tydligare och tydligare att EU och USA står för liknande värderingar. Men i grunden är det här bara två politiker som kommit överens, det är inte alls säkert att det kommer hålla juridiskt.Varför?Privacy Shield var också en politisk överenskommelse men höll inte i rätten. Det är viktigt att det blir rätt på riktigt den här gången. För att det ska bli rätt måste EU ändra i sina grundlagar eller USA göra grundläggande förändringar i övervakningspolicys som de har i sina lagar. Det är en förutsättning för att Sveriges offentliga sektor ska kunna göra långsiktiga investeringar i amerikanska molntjänster. Annars kommer det alltid råda en osäkerhet och det är egentligen mest en tidsfråga innan vi står i samma sits som efter att Schrems II-domen föll.Kan avtalet accelerera den digitala omställningen i välfärden om det blir juridiskt bindande?I den svenska debatten sätts ofta ett likhetstecken mellan offentlig sektors digitalisering och några amerikanska molnleverantörer. Om man inte kan använda deras tjänster så står digitaliseringsresan stilla, vilket är direkt felaktigt eftersom det finns massvis av lösningar. Dessutom är det farligt att bli beroende av en eller ett fåtal leverantörer.

Vi lever i en oviss tid där vi borde fokusera mer på att öka vår egen kapacitet i Sverige och Europa. Vi ser exempelvis skriande energipriser, försvårade matleveranser och enorma brister på halvledare. Och nu är vi i ett samhälle där egentligen alla använder molntjänster, då borde vi fokusera mer på att ta fram och främja användandet av egna alternativ.Sverige som land kan fortsätta digitalisera utan amerikanska molnleverantörer. Vi är inte beroende av dessa, och vi ska inte bli det heller.Vad måste ske nu?Det måste till en ordentlig lagändring från antingen USA eller EU. I EU är integritet oerhört viktigt, det vet även amerikanerna, så förmodligen är det USA som behöver se över sina övervakningspolicys. Annars kommer samma historia upprepa sig igen och vi sitter snart där med en Schrems III-dom och en Schrems IIII-dom i famnen.Jag tycker även att företag och stat både på svensk- och EU-nivå borde försöka tänka mer utanför boxen. De borde sätta sig ned och prata för att se vad de kan göra tillsammans för att bygga en stark europeisk digital sektor och därmed öka valfriheten för kunderna samtidigt som vi bygger starka europeiska företag.  

Carl Mikael Dufberg, vice vd, IBM Sverige. 

Carl Mikael Dufberg Ibm (1)

Vad tycker du om att EU och USA godkänt ett nytt preliminärt dataöverföringsavtal?IBM stöder alla fortsatta ansträngningar av EU-kommissionen och USA:s regering i att utveckla en förbättrad efterföljare till Privacy Shield-mekanismen.Varför?Även om många detaljer fortfarande måste utarbetas av båda sidor, har avtalet om principerna för dataöverföringar mellan EU och USA ett löfte om att ge företag en robust dataöverföringsmekanism och större rättssäkerhet.Kan det nya avtalet accelerera den digitala omställningen i välfärden om det blir juridiskt bindande?Ja, det preliminära avtalet för att skydda dataflöden mellan EU och USA är ett viktigt steg i rätt riktning. Men vi måste se till att vi rör oss snabbt och påskynda den digitala övergången och för det måste vi bjuda in vissa branscher att diskutera vad som behövs konkret för att få det att fungera.Vad måste ske nu?Vi behöver nu ett snabbt slutförande och en snabb implementation av ett robust ramverk för dataöverföring mellan EU och USA för att få slut på osäkerheten för företag och för att öka det transatlantiska samarbetet.

21 april 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Microsoft, Cleura, IBM

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng