AI ger dig koll på tågförseningar

Stockholms Centralstation Mycket Folk

Stockholms centralstation.

AI kan minska tågförseningar och göra det lättare för resenärer att få exakta prognoser på när tågen kommer fram. 

För att göra vårt tågresande smidigare lanseras nu Railbot the Chatbot. En chattbot som finns på Facebook Messenger och som ska ge resenärer på försenade tåg mer exakta ankomstprognoser.

Därutöver blir det möjligt att jämföra punktligheten på sitt tåg med andra avgångar. Bakom initiativet står The Train Brain tillsammans med Microsoft och Knowit.

Svarar på två frågor

– Vid trafikstörningar drabbas alltid resenärerna hårdast och ofta finns det ingen att vända sig till. Därför ska det bli spännande att se hur den här typen av AI kan bidra till bättre information för tågresenärer, säger Emil Frodlund, talesperson för Resenärerna – riksorganisationen för kollektivtrafikens konsumenter. 

Det Railbot kan svara på till en början är alltså dessa två frågor:

När kommer jag fram?

Hade risken för att bli försenad varit mindre om jag valt en annan avgång? 

AI som minskar tågförseningar

The Train Brain arbetar även för att AI ska kunna minska tågförseningarna. Runt 70 procent av den svenska järnvägen är enkelspårig vilket gör att tåg bara kan mötas på vissa platser i landet. Om ett tågmöte inte kan ske som planerat leder det ofta till att även efterföljande tåg missar sina inplanerade tågmöten.

Många tåg hamnar efter i sina scheman. Här kan AI erbjuda trafikledningen bättre beslutsstöd.

– Trafikledning av tåg är ett område där vi idag ger människor i uppdrag att under stor tidspress lösa problem med komplexa systemeffekter. En försening i Lund skapar följdeffekter som kan fortplanta sig upp till Gävle och sedan studsa tillbaka och påverka mängder av tåg. Här kan AI bistå, exempelvis genom att trafikledningen får en rekommendation i realtid om vilken problemlösning som är bäst – inte bara för det individuella tåget som blivit försenat, utan för hela tågnätet, säger Jonas Järnfeldt.

Källa: Dagens Infrastruktur

12 april 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng