Så ska grön AI växa i Sydsverige

Ai, Digit, Hub; Pilträd I Skåne

Det delvis EU-finansierade projektet Digit Hub AI ska skapa gröna AI-förutsättningar för verksamheter i Skåne och Blekinge. Över två år ska runt tusen verksamheter få genomgå olika sorters utbildningar på området.

– Det händer mycket spännande inom artificiell intelligens i södra Sverige, och detta initiativet är ett sätt för oss att hjälpa företag tillgodogöra sig den samlade kunskapen och kompetensen. Här ser vi att Digit Hub AI fungerar som en viktig brygga mellan AI-experter och näringslivet, säger Kalle Åström, professor i matematik vid Lunds Tekniska Högskola, en av tre universitet i projektet.

10 miljoner för mer AI

Digit Hub AI är ett projekt som är en del av EU-satsning React-EU, som går ut på att med hjälpa av digital teknik skapa en grön hållbar återhämtning efter pandemin. Projektet har sin bas i Sydsverige och finansieras av Region Skåne och Region Blekinge.

Nu har Digit Hub AI, som bland annat innefattar tio organisationer och tre universitet, erhållit ett bidrag om 10 miljoner kronor över två år för att hjälpa tusen företag och organisationer i Skåne och Blekinge med information och utbildningsinsatser.

Hundra verksamheter ska genomgå en sorts AI-mognadsanalys och minst tio pilotprojekt inom hållbar AI ska startas, inom områden som bland annat täcker jämställdhet, affärs- och klimatnytta.

– Genom Digit Hub AI gör vi en ordentlig satsning för att öka förståelsen kring möjligheterna med artificiell intelligens. AI handlar inte om futuristiska, talande robotar utan om teknik som kan användas av företag här och nu för att stärka förutsättningarna för utveckling, konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Förutom utbildningar inom AI erbjuds bolag också hjälp till att implementera sina egna AI-projekt, säger Ola Svedin, VD på Mobile Heights, som leder projektet.

Källa: Digit Hub

11 mars 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng