Så hanterar Ica GDPR-utmaningarna

Ica, Gdpr, Data; Mobil Med Inköpslista

Ica satsar stort på att bli mer datadrivna. Men det gäller att hålla tungan rätt i mun för vilken typ av data som går att använda inom ramarna för GDPR. Anna Baecklund, Head of Data Science på Ica Sverige, resonerar kring utmaningarna och möjliga vägar framåt. 

– Ett av Icas största fokus just nu är helt klart att vi vill bli mer datadrivna som företag och satsa ännu mer på digitalisering och e-handel, säger Anna Baecklund, Head of Data Science på Ica Sverige. 

Den 13 januari i år avnoterades Ica-gruppen från börsen när Ica-handlarnas förbund, som tidigare ägde 46 procent av bolaget, köpte ut de resterande 54 procenten för 49 miljarder kronor.

Förhoppningen är bland annat att detta ska göra det lättare för bolaget att dels bli mer datadrivna, dels att kunna bli mer långsiktiga i sina olika satsningar.

Utmaningen med GDPR

En fråga som är lika viktig som den är knivig för såväl Ica som för andra bolag som vill bli mer datadrivna, är att kunna dra nytta av kunddata och anpassa information beroende på vad en specifik person uppvisar för köpmönster, och samtidigt hålla sig på rätt sida om GDPR-lagstiftningen samt bibehålla kundernas förtroende.

– GDPR är ju fortfarande en förhållandevis ny lagstiftning och så långt har det varit svårt att validera exakt hur man ska förhålla sig till det på bästa sätt. Det viktiga är att vi analytiker arbetar tillsammans med våra jurister och affärsverksamheten för att se hur vi som företag kan få till något bra, säger Anna Baecklund.

Kundanpassning glutenallergiker

Ett exempel på hur data kan underlätta för dig som handlar på Ica, förklarar Anna Baecklund, är att om du till exempel är glutenallergiker skulle erbjudanden kunna anpassas därefter. Inga fler extrapriser på bröd med gluten för dig, till exempel.

Men här presenteras alltså utmaningen med GDPR: data om en persons glutenallergi klassas som en känslig uppgift, och är inte information som Ica så att säga kan samla in utan problem.

Fördelen är naturligtvis att detta hinder skyddar individen om det till exempel skulle ske något slags dataintrång. Men för Anna Baecklund är det mer av ett tveeggat svärd.

– Vi gör undersökningar kontinuerligt där många kunder säger att de gärna skulle dela mer information till Ica för att kunna få mer personligt anpassade erbjudande. Jag tror det bland annat beror på att Ica som företag under lång tid har byggt upp ett stort förtroende hos kunder.

Hur säkerställer ni att de som svarar så, kan bedöma vilka effekter dessa preferenser kan få?

– Det är naturligtvis en förutsättning att du, för att kunna ta ett medvetet beslut, i någon mån måste veta vad det beslutet leder till. En samlad och något förenklad bedömning från många av våra och andras undersökningar i den här frågan, är att människor överlag tycker att de har för mycket val, och framförallt i Sverige litar medborgare på att regering och stora, välkända svenska bolag behandlar till exempel personuppgifter på rätt sätt.

GDPR är ju fortfarande en förhållandevis ny lagstiftning och så långt har det varit svårt att validera exakt hur man ska förhålla sig till det på bästa sätt.

– Om vi därför, i olika sammanhang, hade kunnat visa på positiva effekter som kan komma av att vi använder dina data, samtidigt som vi som samhälle tar ett ansvar i att utbilda oss mer på området, tror jag att vi hade kunnat få en lite mer nyanserad diskussion om personliga data.

POC om matsvinn

Dataanalyser är förstås inte bara en fråga om personuppgiftsdata från kunder. Ett annat angeläget område för Ica handlar om att använda data för att bli ett mer hållbart bolag. Just nu håller man på med en POC i en butik som rör data och matsvinn, det vill säga hur det går att följa upp vad som görs med gammal mat som inte går att sälja, istället för att den bara slängs.

Anna Baecklund Proffe

Anna Baecklund, Head of Data Scientist, Ica Sverige.

– Utan att kunna gå in på detaljer handlar det i stort om ett smart sätt för samhället och de aktörer vi samarbetar med, att både kunna spara pengar och spara på klimatet, säger Anna Baecklund.

Ena benet i molnet

Parallellt med olika satsningar kring dataanalys pågår en diskussion på bolaget om vad och hur mycket av verksamhetens it som ska bli molnbaserad. Även här tycker Anna Baecklund att det kan finnas skäl att bli lite mer filosofisk, och att fråga sig vilka kliv som är nödvändiga och inte.

– Vi ska göra det som gynnar bolaget och slutkonsumenten och bara för att man kan flytta till molnet innebär ju det inte att det är något man ska göra i alla lägen. Till syvende och sist handlar det om att våra kunders data är säker och att vi förvaltar vårt förtroende.

22 mars 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Jessica Gow/TT, Ica

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng