Region Halland växlar upp

Region Halland, Digit; Krogsta Fyr Copy

Region Halland är mitt uppe i en stor omorganisering med tre nya verksamhetsområden som ska knyta digitalisering, utveckling och it närmare varandra. Allt från en mer proaktiv vård till smartare användarstöd för regionens närmare 8 000 medarbetare. Enligt Madeleine Solenhill, chef för digitalisering av stöd och regional utveckling är nycklarna mod och engagemang.

– Vi har de senaste månaderna gjort en stor omorganisation och samlat all vår it- och digitaliseringskompetens under ett och samma tak, som nu utgörs av nästa 200 personer, med syfte att kunna bli mer snabbfotade, säger Madeleine Solenhill, chef för digitalisering av stöd och regional utveckling, en av tre verksamhetsområden i  den nya it- och digitaliseringsorganisationen.

Tre verksamheter

Den nya organisationen har delats upp i tre olika verksamhetsområden. Ett är helt och hållet inriktat på sjukvårdens digitala utveckling, ett handlar om informationsteknologi, och det tredje, och det som Madeleine Solenhill är chef över, handlar om digitala stöd internt på regionen och digitalisering i samhället kopplat till Hallands övergripande utveckling av digitalisering.

– Det har diskuterats mycket de senaste 5-10 åren om vilken den bästa lösningen är för att skynda på digitalisering i verksamheter i offentlig förvaltning. Vi har valt vägen att koppla samman it och digitalisering utveckling och arbetar nu under 2022 framförallt med att bygga upp vår organisation och få rätt kompetens på rätt plats, och en samlad kraft av dessa kompetenser, vilket känns helt rätt i tiden säger Madeleine Solenhill.

Användare i centrum

Det huvudsakliga syftet är att få en tydligare plan att knyta an till samhället och förvalta och utveckla nya digitala lösningar och innovationer som Madeleine Solenhill menar kommer vara centrala för möta regionens invånare på ett modernt och smart sätt, med användaren i centrum.

Det rör allt från att bli bättre på att använda data och AI för till exempel proaktiv vård för invånare i samhället, till att internt på regionen arbeta med att underlätta arbetsvardagen för regionens nästan 8 000 medarbetare.

Bland annat genom det som Madeleine Solenhill kallar ”Användarstöd i ny regim”, som handlar om att stötta och möta anställda med digitalt stöd på ett smartare och enklare sätt.

– Våra arbetsdagar omfattar många olika digitala verktyg och system. Här behöver vi steppa upp användarstödet så att det möter en modern arbetsplats och den modena kunden. Idag förväntar sig många en sorts all inclusive-upplevelse och här har vi och många andra mycket jobb att göra för att få en sammanhållen process där våra användare för det stöd de behöver, när de behöver det.

Madelene Solenhill

Madeleine Solenhill, Region Halland.

Helhetsperspektiv på digitalisering

I sitt arbete utgår Region Halland från en karta, där välfärdssamhället delas in i tre eller lager med skolor, sjukhus, stadsliv och andra medborgaranknutna institutioner på översta lagret. Efter det kommer smart teknologi som sensorer, automation, säkerhet och beslutsstöd till exempel med hjälp av dataanalys och AI. Det understa laget är själva basen för allt, med väl utbyggda nätverk och bredband, till exempel.

– Vi behöver se digitalisering utifrån ett helhetsperspektiv, annars blir det svårt att jobba. Vi behöver först förstå vilka behov vi har i samhället och sedan hur vi ska kunna möta dessa. Att arbeta framgångsrikt med digitalisering handlar om att arbeta utifrån en sammanhållen process, med olika kunskaper och kompetenser där alla är viktiga spelare till utfallet. Samtidigt behöver vi sätta digitaliseringen i ett sammanhang för att förstå vilka målgrupper vi jobbar med och hur vi genomför en förändring som faktiskt är relevant. 

Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för att en sådan här stor omorganisation ska lyckas?

– Ledarskap och engagemang är A och O. Vi måste ha ledare och ambassadörer som ser möjligheterna och hittar rätt i dimman. För ingen av oss vet hur framtiden ser ut, men tillsammans behöver vi balansera såväl strategiskt som operativt arbete som ger oss möjlighet att vara med att påverka framtiden, även om vi inte helt vet hur vägarna bär.

29 mars 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng