Regeringen vill se färre rättsliga hinder för digitalisering

Regeringen, Digit, Lag; En Friidrottsbana Med Häckar Nära Varandra

Digg får i uppdrag av regeringen att identifiera hinder för digitalisering av välfärden. Samtidigt föreslår regeringen en ny lag om öppna data för att göra det lättare att tillgängliggöra dessa.

– Den digitala utvecklingen av välfärden ska inte hindras av onödiga formkrav eller föråldrad lagstiftning. Det är viktigt att vi identifierar, utvecklar och byter ut lagstiftning som sätter käppar i hjulet för välfärdens fortsatta digitalisering, säger digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

För att välfärdssektorn ska kunna fortsätta att utvecklas digitalt och för att förbättra vår digitala informationsförsörjning, menar Välfärdskommissionen att rättsliga hinder ständigt måste uppmärksammas.

Därför ger regeringen myndigheten för digitala förvaltning, Digg, i uppdrag att fram till 2024 undersöka sådana hinder och också utarbeta förslag på anpassning av befintliga regleringar.

Ny lag om öppna data

Parallellt med Diggs nya uppdrag meddelar även regeringen om att en ny lag föreslås, som handlar om hur den offentliga sektorn ska tillgängliggöra data.

Förslaget tar avstamp i det EU-beslut som kom sommaren 2019 och som rör ett direktiv om att öka mängden öppna data i offentlig sektor för att stärka digitalisering och vidareutnyttjande.

Lagen innehåller ingen direkt skyldighet för myndigheter att tillgängliggöra data, utan handlar snarare om bestämmelser om vilka format olika slags data ska göras tillgängliga, och i vilka sammanhang det är tillåtet att vidareutnyttja data med särskilda villkor.

– Data är grunden för den digitala ekonomin. Att skapa ett rättsligt stöd för att offentlig sektorn på ett öppet, säkert och effektivt sätt ska kunna tillgängliggöra data är ett viktigt steg i den digitala omvandlingen av samhället. Öppna data är en förutsättning för innovation, för att skapa nya lösningar och tjänster, effektivisera verksamheter och utveckla artificiell intelligens, säger Khashayar Farmanbar.

Källa: Regeringen

10 mars 2022Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng